Mammapoli

Veel ziekenhuizen hebben een speciale polikliniek voor borstkanker: een mammapoli. Mamma betekent namelijk borst. Hieronder vind je een korte beschrijving van de mensen die je op een mammapoli helpen en begeleiden. 

De Mammapoli

De spil op de mammapoli is de nurse practitioner (NP-er), een gespecialiseerde verpleegkundige op het gebied van borstkanker. Zij is opgeleid om specifieke taken van een arts over te nemen. De NP-er begeleidt en onderzoekt nieuwe patiënten op de poli en legt samen met de chirurg het behandelplan uit. Ze coördineert de behandeling en de zorg op de polikliniek, geeft voorlichting aan patiënten en ondersteunt hen tijdens het hele proces.

Ook maakt een mammacareverpleegkundige deel uit van het team. Zij begeleidt patiënten en richt zich vooral op emotionele hulp. Ze verleent bijstand na een slechtnieuwsgesprek en ondersteunt bij vragen over het behandelplan en je ziekte. Patiënten kunnen rechtstreeks terecht bij de mammaverpleegkundige. Een mammacareverpleegkundige verricht zelf geen medische handelingen. Verder bestaat het team meestal uit:

 • een oncologisch chirurg: een chirurg die gespecialiseerd is in kanker;
 • een medisch oncoloog: een internist die gespecialiseerd is in kanker;
 • een radioloog: deze beoordeelt alle röntgenfoto’s en scans;
 • een patholoog-anatoom: hij onderzoekt het weefsel;
 • een radiotherapeut: een arts die gespecialiseerd is in bestralen;
 • een plastisch chirurg: een chirurg die gespecialiseerd is in onder andere de reconstructie van de borst.

Mogelijk zitten ook de volgende specialisten in het team:

 • psychosociale deskundigen (psycholoog, maatschappelijk werker),
 • radionucleairgeneeskundige,
 • MBB-er die is gespecialiseerd in mammaonderzoek,
 • klinisch geneticus,
 • fysiotherapeut
 • radiodiagnostisch laboranten.

Nadat alle onderzoeken zijn gedaan bespreekt het behandelteam de uitslagen van de onderzoeken en stelt gezamenlijk een behandelplan op en bespreekt of aanvullend onderzoek nodig is. Meestal informeert de behandelend arts het advies behandelplan van het medisch behandelteam met zijn patiënt. Tevens worden ook de uitkomsten van het pathologisch-anatomisch onderzoek besproken in het behandelteam en, indien nodig, wordt het behandelplan bijgesteld.

Lees het artikel in de B over de onmisbare schakel in het mammateam.