Lymfeklieronderzoek borstkanker

Lymfklieronderzoek toont aan of de tumor is uitgezaaid naar de lymfklieren en kan zodoende iets voorspellen over het verloop van de borstkanker en de kans op overleving. 

Uitzaaiingen in de lymfklieren zijn overigens vaak niet te voelen. Vergrote lymfklieren in de oksel kunnen wel een alarmbel laten rinkelen, maar voelen alleen is niet voldoende. Uitgezaaide tumorcellen in lymfklieren kunnen soms voor de operatie al worden vastgesteld met echografie. Is op een echo geen uitzaaiing zichtbaar, dan kan deze alleen nog aangetoond worden met lymfklieronderzoek door de patholoog.

Als de tumor via lymfvaten uitzaait, komen de kankercellen meestal eerst in één of soms meer schildwachtklieren (ook wel poortwachterklieren genoemd) terecht. Om te bepalen of de tumor in de lymfklieren is uitgezaaid voert de chirurg tijdens de operatie een schildwachtklierprocedure uit. De patholoog onderzoekt de verwijderde schildwachtklier(en). Als deze geen tumorcellen (uitzaaiingen) bevat(ten), is de rest van de okselklieren ook tumorvrij. Tumorvrije okselklieren hoeven niet verwijderd of behandeld te worden. Worden er wél tumorcellen in de poortwachterklier gevonden, dan moet ook de rest van de okselklieren behandeld worden, operatief (verwijderen) of met radiotherapie.

Kanttekening

Lymfklieruitzaaiingen worden naar grootte ingedeeld. Macro betekent groter dan 2 millimeter. Micro betekent tussen de 0,2 en 2 millimeter. Dit onderscheid zegt iets over de prognose. Bij kleine uitzaaiingen, dat wil zeggen tumorhaarden kleiner dan 2 millimeter, blijken de overlevingskansen even groot als bij patiënten bij wie geen uitzaaiingen in de oksel zijn aangetoond. Verdere behandeling (radiotherapie oksel) of verwijdering van de okselklieren is mogelijk alleen maar zinvol bij uitzaaiingen groter dan 2 millimeter. Kleine uitzaaiingen lijken ook geen reden voor een nabehandeling als hormoontherapie of chemotherapie. Hier is nog veel discussie over en behandelingen verschillen van kliniek tot kliniek. Mogelijk kan toekomstig onderzoek hier meer duidelijkheid over geven.