Lobulair Carcinoom In Situ (LCIS)

Carcinoom in situ betekent dat het een voorstadium van borstkanker is. Er zijn twee soorten, afhankelijk van de plek waar het ontstaat: lobulair en ductaal. Lobulair Carcinoom In Situ (LCIS) is net als Ductaal Carcinoom In Situ (DCIS) een toename van afwijkende, mogelijk kwaadaardige cellen in de borst. Er is dus geen sprake van binnendringen in het omliggende weefsel (‘invasie’). De cellen kunnen ook niet uitzaaien.

LCIS geeft bijna nooit klachten en vormt bijna nooit kleine verkalkingen. De afwijking wordt daarom bijna nooit opgemerkt of gevonden op een mammografie. Meestal wordt LCIS bij toeval ontdekt. Bijvoorbeeld als er onderzoek voor een andere afwijking in de borst wordt gedaan. LCIS groeit meestal niet uit tot invasieve borstkanker, ook wanneer het niet behandeld wordt. Toch is het risico op invasieve borstkanker groter als je LCIS hebt of hebt gehad. Daarom krijg je vaker een controle-onderzoek van de borsten. Meestal is dat een jaarlijkse mammografie.

In sommige gevallen gedraagt LCIS zich hetzelfde als DCIS. De arts kan dan voorstellen om de tumor te behandelen.