Leven met cognitieve klachten: wie kan je helpen?

Neuropsychologische behandeling

Soms kan een neuropsychologische behandeling zinvol zijn. Een neuropsycholoog heeft zich gespecialiseerd in de relatie tussen de werking van de hersenen en het gedrag van mensen. In veel ziekenhuizen en revalidatiecentra werken neuropsychologen of medisch psychologen. In overleg met de huisarts of via behandelaars in het ziekenhuis kun je worden doorverwezen. 

Gedragstherapie en aandachttraining

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie die eventueel ook kunnen helpen bij cognitieve problemen. Voorbeelden hiervan zijn cognitieve gedragstherapie en aandachttraining (mindfulness). Deze therapieën zijn volop beschikbaar. Er is veel goede praktijkervaring met deze vormen van psychotherapie. Het is echter nog niet wetenschappelijk bewezen dat deze therapieën specifiek geschikt zijn voor het verminderen van cognitieve problemen.

Via de website van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) kun je zoeken naar een therapeut bij jou in de buurt. Voor een behandeling door een cognitief gedragstherapeut is een verwijzing nodig. Meestal verwijst de huisarts.

Meer informatie over cognitieve therapie vind je in de brochure ‘Cognitieve gedragstherapie bij het leren omgaan met lichamelijke klachten’ van de VGCt.

Mindfulness

Mindfulness betekent zoveel als opmerkzaam zijn, je bewust zijn van de ervaring van het moment zonder daarover een oordeel te hebben. Mindfulness kan je helpen de nieuwe situatie te accepteren en zorgen voor ontspanning en rust. 

  • Op veel verschillende plekken worden trainingen aangeboden, onder andere in een aantal inloophuizen.
  • Een mindfulnesstrainer vind je op www.vmbn.nl, de site van de Vereniging Mindfulness based trainers in Nederland en Vlaanderen

Vermoeidheid

Vermoeidheid kan een grote impact hebben op je dagelijks leven. Praat er daarom over met je behandelend arts of mammacareverpleegkundige, of neem contact op met je huisarts. Je arts kan je informeren over verschillende nazorgprogramma’s zoals Minder moe bij kanker encognitieve gedragstherapie (CGT). Vraag van tevoren bij je ziektekostenverzekeraar na welke kosten worden vergoed.

Of bekijk het overzicht in het artikel ‘Leven met vermoeidheid: wie kan je helpen?’.

Conditie, hulp bij bewegen

De PAM-studie gaat onderzoeken of lichamelijke training cognitieve problemen kan verminderen en hoe dit dan werkt in de hersenen. Heb je interesse om deel te nemen aan de studie? Of wil je meer informatie? Ga naar www.juliuscentrum.nl/pam

Stichting Onconet zet zich in voor het landelijk toegankelijk maken van goede fysiotherapeutische begeleiding bij het fit blijven tijdens de medische behandeling of fit worden na de medische behandeling.

Via de website van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie kun je zoeken naar zowel oedeem-, als oncologiefysiotherapeuten.

Het Fysiotherapeuten Netwerk Oncologie is een netwerk van fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in oncologische zorg. Samen streven zij naar kwalitatief hoogwaardige zorg voor mensen met een oncologische aandoening en/of die kampen met de gevolgen hiervan. Het netwerk is actief in Noord-Brabant en Noord-Limburg.

Stichting Kanker en Sport biedt kankerpatiënten het ‘Sportplan op Maat’: een intensief programma met als doel je te helpen de operatie, chemo en bestraling te doorstaan.

Of bekijk eens de hulpwijzer van BVN over het onderwerp revalidatie en sport bij kanker. 

Begeleiding bij kanker, psychosociale ondersteuning

Voor professionele psychosociale begeleiding kun je in eerste instantie terecht bij het medisch maatschappelijk werk of de psycholoog in het ziekenhuis waar je behandeld wordt. Als de behandeling is afgerond en je alleen nog voor periodieke controles in het ziekenhuis komt, kun je via de huisarts een verwijzing voor de psycholoog vragen. Liefst een met ervaring in de oncologie.

-  In de hulpwijzer op onze website vind je een overzicht van psychosociale hulpverlening.

- Het Helen Dowling Instituut in Bilthoven helpt mensen met kanker en hun naasten de ziekte kanker emotioneel te verwerken.

- De Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) neemt deel in het project Kanker doet veel met je. Op de website vind je extra hulp en ondersteuning bij psychosociale klachten. Er is veel informatie over dit onderwerp, maar die is vaak niet goed vindbaar of ingewikkeld om te lezen. De website ‘Kanker doet veel met je’ wil hier verandering in brengen. De focus ligt op veel voorkomende klachten zoals vermoeidheid, angst, somberheid, relatieproblemen en geldproblemen. Het aanbod aan hulp (formeel en informeel) is in één oogopslag te zien. Ook de rol van kankerpatiëntenorganisaties binnen het psychosociale veld krijgt aandacht.

Inloophuizen en therapeutische centra

Overal in Nederland zijn zogeheten inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten gevestigd. In een inloophuis kun je zonder verwijzing terecht voor informatie en voorlichting en voor het delen van ervaringen met lotgenoten. Je kunt er betrokkenheid en rust vinden of themabijeenkomsten bijwonen.
www.ipso.nl
www.toonhermanshuis.nl

Ervaringsdeskundigen

  • Als je het fijn vindt om je ervaringen te delen of als je een vraag hebt, kun je een bericht sturen via de BVN-website. Een ervaringsdeskundige van de BVN expertgroep Late Gevolgen neemt dan contact met je op.
  • Je kunt ook een vraag per e-mail stellen aan een ervaringsdeskundige van het digiteam van BVN.
  • Een andere mogelijkheid is het bellen van de ervaringslijn van BVN, één-op-één contact met een ervaringsdeskundige: (030) 291 72 20,  ma-wo-vrij van 10.00 tot 13.00 uur.

Op Kanker.nl kun je in contact komen met andere borstkankerpatiënten.

Vergoeding van professionele hulp

Welke behandeling of combinatie van behandelingen je ook kiest, let er op dat niet alle vormen van therapie (volledig) worden vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Vraag daarom van tevoren bij je zorgverzekeraar na wat, wanneer wordt vergoed.