Leren van implementeren

De stappenplannen en toolkit op deze pagina komen voort uit het project ‘B-bewust in bedrijf’ (2014-2016) waarbij Borstkankervereniging Nederland (BVN) het gebruik van de tool B-bewust heeft opgeschaald door zorgverleners te vragen B-bewust onder de aandacht van hun patiënten te brengen. B-bewust werd geïmplementeerd in het vaste werkwijze van zorgteams en de informatievoorziening richting patiënten. BVN heeft het project uitgevoerd in het kader van het Actieplan eHealth. Dit actieplan is opgesteld door ZonMw om implementatie en opschaling van eHealth-innovaties in de dagelijkse gezondheidszorg te versnellen. Bekijk het eindverslag van het project voor meer informatie over de achtergrond, vraagstelling, doelstelling, methodiek, aanpak en resultaten.

Implementatie B-Bewust in zorgproces

Een mooi vervolg

Dankzij ondersteuning van PGOsupport kon BVN het project ‘B-bewust in bedrijf’ voortzetten onder de naam ‘B-bewust Beter’. Het project werd afgesloten op 31 december 2016 met als eindresultaat een rapport met resultaatversnellers voor patiëntenorganisaties die online instrumenten (willen) ontwikkelen ter ondersteuning van eigen regie van patiënten bij het maken van keuzes:

  • die streven naar optimaal gebruik ervan in de praktijk;
  • door bij de implementatie ervaringsdeskundigen in te zetten;
  • én een samenwerking aan te gaan met zorgverleners.

Dit product/project maakt onderdeel uit van het programma PG Werkt Samen www.pgwerktsamen.nl, een samenwerkingsverband van patiëntenkoepels Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz.

Adviesgesprek

Wil je, in de vorm van een adviesgesprek, ook leren van de ervaringen van BVN bij de ontwikkeling, implementatie en opschaling van B-bewust?
Neem dan contact op met Maaike Schuurman, projectleider B-bewust: schuurman@borstkanker.nl

Naar aanleiding van gesprekken met BVN hebben het Longfonds en de ProstaatkankerStichting op basis van B-bewust al een eHealth interventie voor hun eigen doelgroep ontwikkeld. Ook is BVN, samen met een aantal andere patiëntenorganisaties, vertegenwoordigd in een voucherproject van PGO Support (PG werkt samen: thema Keuze).

Het project ‘B-bewust in bedrijf’ kwam tot stand in samenwerking met het Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam en werd mede gefinancierd door ZonMw en Stichting Pink Ribbon.