Late gevolgen bij borstkanker

Meer mensen overleven borstkanker en leven daarna lang(er) door. Hierdoor ontdekken we steeds meer over de mogelijke gevolgen die de behandeling tegen borstkanker op lange termijn kan hebben. Soms kunnen klachten tijdens je behandeling ontstaan. Soms treden ze pas jaren na afloop van je behandeling op. Deze klachten noemen we late gevolgen. Late gevolgen kunnen je belemmeren in je dagelijks functioneren.

Meer mensen overleven borstkanker en leven daarna lang(er) door. Hierdoor ontdekken we steeds meer over de mogelijke gevolgen die de behandeling tegen borstkanker op lange termijn kan hebben. Soms kunnen klachten tijdens je behandeling ontstaan. Soms treden ze pas jaren na afloop van je behandeling op. Deze klachten noemen we late gevolgen. Late gevolgen kunnen je belemmeren in je dagelijks functioneren.

Onder late gevolgen verstaan we langdurige veranderingen die men ervaart op psychisch en/of lichamelijk gebied, door borstkanker en/of  na de behandeling voor borstkanker, waardoor het dagelijks functioneren gehinderd wordt.*   

Via deze pagina vind je meer informatie over late gevolgen. Zo lees je onder andere wie risico loopt om klachten te ontwikkelen. Lang niet iedereen die een behandeling tegen borstkanker ondergaat, krijgt te maken met late gevolgen. Ook vind je informatie over verschillende behandelmethoden. Wat je zelf kunt doen om klachten te voorkomen en om klachten te verminderen, komt ook aan bod.

Mogelijke late gevolgen die kunnen optreden, zijn onder andere: vermoeidheid, zenuwpijn, lymfoedeem, cognitieve klachten zoals geheugen- en concentratiestoornissen, hartfalen, overgangsklachten en seksuele problemen.

* Late gevolgen spelen ook bij erfelijk belasten na preventieve borst- en eierstok verwijdering. Informatie hierover is  te vinden op www.brca.nl.

Bijwerkingen bij kanker

Sommige klachten zijn bijwerkingen van de behandeling, zeker als ze tijdens of net na de behandeling voor komen. Welke dit kunnen zijn en wat hierbij het advies is kun je op deze website lezen > bijwerkingenbijkanker.nl

Vragen stellen en ervaringen delen

Als je het fijn vindt om je ervaringen te delen of als je een vraag hebt over late gevolgen, kun je een bericht sturen via de BVN-website. Een ervaringsdeskundige van de BVN expertgroep Late Gevolgen neemt dan contact met je op.

Nieuwsbrief over late gevolgen

Enkele malen per jaar maakt BVN een nieuwsbrief over late gevolgen van borstkanker. De nieuwsbrief ontvang je per e-mail. Aanmelden kan via deze link en kost niets.

Eerder verschenen nieuwsbrieven over late gevolgen kun je nalezen in het online archief.

Informatie bespreken met je behandelend arts

Als je het onderwerp late gevolgen met je behandelend arts wilt bespreken, kan het fijn zijn om je vragen van tevoren op te schrijven. Je kunt dit doen met behulp van een digitale checklist. Op www.b-bewust.nl (een website van BVN) kun je een persoonlijke, digitale checklist aanmaken met vragen die je aan je (huis)arts of verpleegkundige wilt stellen. Je selecteert de vragen die op dat moment voor jou van belang zijn. Dit doe je per thema en onderwerp. Bekijk eens de checklist ‘Mogelijke effecten van borstkanker’.

Expertgroep Late gevolgen

De expertgroep Late gevolgen is voortgekomen vanuit de werkgroep Vermoeidheid. Deze werkgroep heeft vanaf 2003 lotgenoten ondersteund door vragen te beantwoorden, presentaties te geven en een nieuwsbrief te versturen. Vermoeidheid is een laat gevolg van de behandeling van borstkanker, waar meer dan 60% van de ex-patiënten last van heeft. Bij de eerste B-forcevraag over late gevolgen in 2013 kwamen meer dan 1.200 reacties met heel veel uitingen van late gevolgen. Duidelijk is dat vermoeidheid niet het enige gevolg is van de behandling en dat er behoefte bestaat aan delen, elkaar informeren en elkaar op de hoogte stellen van belangrijke informatie. BVN heeft daarom per oktober 2013 een expertgroep Late gevolgen ingesteld.

 

Binnen de Expertgroep is er veel ervaring over late gevolgen aanwezig. De actieve leden beantwoorden vragen, geven presentaties, zorgen dat nieuwe ontwikkelingen bekend gemaakt worden, houden contact met experts op het gebied van late gevolgen en sinds kort is een van de leden gekoppeld aan de woordvoerder Zorg van de Tweede Kamer.

Wij vinden het belangrijk dat late gevolgen bespreekbaar worden en dat er aandacht is voor preventie en behandeling.

Meer informatie

Checklist late gevolgen 

B-force-enquete over late gevolgen 

Late gevolgen spelen ook bij erfelijk belasten na preventieve borst- en eierstokverwijdering. Informatie hierover is te vinden op www.brca.nl

Als je het fijn vindt om je ervaringen met late gevolgen te delen of als je een vraag hebtover late gevolgen kun je terecht bij een ervaringsdeskundige van de BVN-expertgroep Late Gevolgen

Hier vind je een film over de mogelijke gevolgen van borstkanker en een checklist om een gesprek met je arts of verpleegkundige over eventuele gevolgen voor te bereiden.

Mogelijke effecten van Borstkanker

Late gevolgen speerpunt van beleid

BVN heeft het thema late gevolgen als speerpunt gekozen voor het jaar 2016-2017 en heeft hiervoor een notitie geschreven met als titel: ‘nazorg begint bij de diagnose’.

In deze notitie staat beschreven wat BVN allemaal gaat doen om meer aandacht te vragen voor late gevolgen. Een groot deel daarvan is afgelopen jaar uitgevoerd, met het Blad B special late gevolgen als voorbeeld. Je kunt de notitie hieronder downloaden.