Kwaliteit van zorg: B-optimaal

Wat is optimale borstkankerzorg in Nederland? We hebben mensen met borstkanker en zorgprofessionals vanuit diverse disciplines betrokken. Het resultaat is samengevat in B-optimaal: 10 uitgangspunten. Met B-optimaal willen we het verschil maken op het gebied van kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven met borstkanker, allemaal vanuit patiëntperspectief. Op deze pagina vertellen we wat we doen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van zorg voor mensen met borstkanker blijft verbeteren. 

 

B- Optimaal in de praktijk

B-optimaal beschrijft in 10 uitgangspunten hoe optimale borstkankerzorg eruit moet zien. Iedere twee jaar leggen we B-optimaal voor aan mensen met borstkanker en aan zorgprofessionals om te toetsen aan de nieuwste inzichten en ontwikkelingen.  

In de praktijk betekent dit dat we B-optimaal onder de aandacht brengen op diverse zorgcongressen en in gesprekken met medische beroepsgroepen. Er zijn structurele overleggen met IKNL, NABON, NBCA, NVPC, Santeon en STZ waarin we samenwerken aan de kwaliteit van de borstkankerzorg, ieder vanuit zijn eigen deskundigheid en perspectief.

B-optimaal is ook de basis voor de criteria van de Monitor Borstkankerzorg. De criteria worden jaarlijks aangescherpt in samenspraak met patiënten, ziekenhuizen en andere partijen.

Patient advocates

Patient advocates, vrijwilligers van BVN die als belangenbehartigers in de ziekenhuizen aanwezig zijn en zorgen dat het patiëntperspectief een goede plek krijgt in de zorg. Momenteel zijn er zo'n 60 patient advocates actief voor BVN. Patient advocates zijn ervaringsdeskundig en zeer goed geïnformeerd  over wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingen in de borstkankerzorg. Taken van de patient adocates zijn:

  • onderhouden van contacten met (mammateams van) ziekenhuizen
  • meedenken bij de ontwikkeling van zorgpaden
  • het geven van voorlichting over actuele ontwikkelingen op het gebied van borstkanker
  • het helpen implementeren van B-bewust in de spreekkamer 
  • adviseren bij wetenschappelijk onderzoek
  • adviseren bij de ontwikkeling van richtlijnen in de zorg
  • deelnemen aan overleggen van werkgroepen van NFK, KWF, Patientenfederatie, RIVM en IKNL

Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoekers kunnen patient advocates vragen om advies te geven bij de opzet en implementatie van klinische onderzoeksvoorstellen. Ze kunnen een beroep doen op de patiëntenadviesgroep (de PAG) van BOOG en BVN als het onderzoeksvoorstel aan de voorwaarden voldoet.  

Richtlijnen

De belangen van patiënten krijgen ook een stem in richtlijncommissies. Een medische richtlijn is een document waarin staat hoe artsen hun zorg moeten verlenen. In een medische richtlijn staat bijvoorbeeld welke onderzoeken er gedaan moeten worden. En welke behandelingen een arts wel of juist niet moet doen. De patient advocates werken mee aan diverse richtlijnen. Zij nemen deel aan vergaderingen en geven feedback op de teksten in de richtlijn.

PREM en PROM

We willen meer inzicht geven in de kwaliteit van de borstkankerzorg door inzage in medische uitkomstindicatoren en de ervaring van patiënten met de zorgverlening (PREM) en behandelresultaten (PROM). Dit inzicht draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van borstkankerzorg.
 
Onder openbare medische uitkomstindicatoren wordt onder andere verstaan: overleving, her-operaties en complicaties. De ervaring van de patiënt wordt standaard in kaart gebracht en meegenomen in het beoordelen van de zorgverlening. Inzicht in hoe patiënten de zorgverlening ervaren (PREM) worden uitgebreid met inzicht in de ervaren behandelresultaten (PROM): Wat is de kwaliteit van leven, ook op de langere termijn? Wat vindt de patiënt van het cosmetisch resultaat? Hoe zit het met pijn en beweeglijkheid van de arm? Hoe gaat het op emotioneel gebied? PROM brengt dit in kaart en de uitkomsten worden teruggekoppeld in de spreekkamer. Lees meer over PREM en PROM.

PREM module Mammacare

Alle ziekenhuizen nemen deel aan de PREM module Mammacare, een landelijk online onderzoek naar hoe de borstkankerzorg wordt ervaren. Actieve deelname is een verplicht criterium voor het Roze Lintje. Daarnaast gebruiken we inhoudelijke resultaten om nieuwe criteria in kaart te brengen.

Monitor Borstkankerzorg en roze lintje

Via de Monitor borstkankerzorg bieden we informatie over de zorg in de ziekenhuizen in Nederland. De Monitor Borstkankerzorg is, via het Roze Lintje, een krachtig instrument om patiëntgerichte borstkankerzorg te stimuleren. Met het toekennen van het Roze Lintje, worden ziekenhuizen beloond voor het voldoen aan patiëntgerichte borstkankerzorg. Jaarlijks herzien we de criteria van het Roze Lintje, met aanscherping tot gevolg. De criteriaontwikkeling verloopt via een vaste cyclus waarin we met alle partijen in het veld afstemmen. Hierbij worden alle stakeholders betrokken:

  • medisch specialisten (alle disciplines vertegenwoordigd)
  • zorgverzekeraars
  • onze contactpersonen van de Monitor Borstkankerzorg en de PREM module Mammacare (voornamelijk mammacareverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en in mindere mate kwaliteitsmedewerkers en chirurgen)

Laatste update: februari 2018