Invasief lobulair carcinoom

Over het algemeen zijn er twee typen borstkanker; ductaal en lobulair. Bij invasief lobulair carcinoom (ILC) of lobulaire borstkanker zitten de kankercellen niet meer aan elkaar vast. Dit type borstkanker heeft een specfiieke groeiwijze die lastig op te sporen is met mammografie of echografie. Net als bij het invasief carcinoom NST kunnen de kankercellen van een invasief lobulair carcinoom de omliggende weefsels binnendringen en uitzaaien naar andere organen.

Ongeveer 15% van alle soorten borstkanker is een invasief lobulair carcinoom. De tumor is vaak alleen te voelen als een zwelling van de borst. Op een mammografie of echografie is deze soort niet altijd goed te zien, vooral bij vrouwen met dicht borstweefsel kan dit een probleem zijn. Hier kan aanvullend onderzoek met MRI behulpzaam zijn. Onder de microscoop zien de cellen van een invasief lobulair carcinoom er anders uit dan van een invasief carcinoom NST. De tumorcellen liggen vaak meer los van elkaar.

Het ziekteverloop op lange termijn van een invasief lobulair carcinoom is iets slechter dan dat van een invasief carcinoom NST. Invasief lobulair carcinoom reageert meestal goed op hormoontherapie, terwijl het minder goed lijkt te reageren op chemotherapie. Dit is de reden dat vrouwen met lobulaire borstkanker doorgaans geen chemotherapie krijgen voor aanvang van de behandeling. Op dit moment worden ductale en lobulaire kanker nog vaak op dezelfde manier behandeld. Dit zal in de toekomst waarschijnlijk gaan veranderen.

Lobulair Borstkanker Consortium

De European Lobular Breast Cancer Consortium (ELBCC) is een platform voor wetenschappers, onderzoekers en klinische specialisten. Het platform heeft als doel de diagnose, behandeling en prognose van vrouwen met invasieve lobulaire borstkanker te verbeteren. Kijk voor meer informatie over het consortium op de website van ELBCC

Lotgenotencontact

Meer informatie voor lotgenoten met lobulaire borstkanker kun je vinden op de besloten Facebookpagina Lobulaire Borstkanker Kennisgroep.