Radiotherapie (bestraling)

Radiotherapie wordt ook wel bestraling genoemd. Het deel van je lichaam waar de tumor zit, of waar deze tijdens de operatie is verwijderd, wordt bestraald. De bestraling beschadigt het erfelijke materiaal (DNA) van de cellen. Omdat gezonde cellen schade beter kunnen herstellen dan kankercellen, zullen de kankercellen dood gaan en de gezonde cellen zo veel mogelijk gespaard blijven. Na een borstsparende operatie krijg je vaak bestraling om de eventueel achtergebleven kankercellen te doden. Hiermee kan je de kans op terugkeer van de kanker verder verminderen. Kom je in aanmerking voor een borstsparende operatie, laat je dan voor de definitieve behandelkeuze goed voorlichten over de mogelijke bijwerkingen van de bestraling op korte en lange termijn.

 

De bestraling wordt verdeeld over meerdere behandelingen, meestal ongeveer 16 tot 23 behandelingen verspreid over drie tot vijf weken. Je krijgt dus elke werkdag een bestraling. Tussen de bestralingen door hebben de gezonde cellen tijd om zich te herstellen. De kankercellen kunnen minder goed herstellen en zullen dus geleidelijk dood gaan doordat de behandelingen zo snel achter elkaar zitten.

Minder vaak bestralen: hypofractionering

Voorheen werd er bij borstkanker meestal vijf tot zeven weken bestraald. Tegenwoordig krijg je meer straling per keer, waardoor er minder bestralingen nodig zijn. Dit heet hypofractionering. De hele bestralingsbehandeling is daarom korter geworden, maar je krijgt wel nog steeds dezelfde hoeveelheid straling. Omdat de bestraling dus sneller afgerond is, kan ook de eventuele aanvullende behandeling eerder starten. De meeste ziekenhuizen in Nederland zijn over gestapt op deze hypofractionering, maar er zijn nog verschillen. Dezelfde soort behandeling kan in het ene ziekenhuis dus langer duren dan in het andere ziekenhuis.

Nieuwe ontwikkelingen: partiële bestraling

Er is een ontwikkeling gaande van borstbestraling van de gehele borst naar bestraling van een deel van de borst, ook wel partiële borstbestraling genoemd. Deze behandeling is alleen geschikt voor goed geselecteerde laag risico patiënten. Op dit moment worden er wereldwijd studies gedaan om te onderzoeken welke methode voor welke patiënt het beste is. Er zijn nu nog geen behandelingen aan te wijzen die bewezen beter zijn dan de andere.

Een methode die nu al veel wordt toegepast is IORT. Wil je weten of je voor partiële borstbestraling in aanmerking komt? Laat je hierover informeren door je behandelend specialist of radiotherapeut-oncoloog. En hou deze website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen.

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek bij borstkanker

Soms kun je meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Het gaat dan om het testen van bestaande of nieuwe middelen, technieken, methoden of behandelingen zoals medicijnen, operatietechnieken of bestralingsmethode. Overweeg je om deel te nemen aan één van de lopende onderzoeken?
Bekijk hier het actuele overzicht van onderzoek bij borstkanker >>