Mammapoli

Veel ziekenhuizen hebben een speciale polikliniek voor borstkanker: een mammapoli. Mamma betekent namelijk borst. Hieronder vind je een korte beschrijving van de mensen die je op een mammapoli helpen en begeleiden. 

De Mammapoli

De spil op de mammapoli is de verpleegkundig specialist die zowel verpleegkundige als medische taken uitvoert. Binnen haar werkgebied heeft ze een zelfstandige behandelrelatie met de patiënt. Ze onderzoekt nieuwe patiënten op de poli, stelt diagnoses, bespreekt het behandelplan, schrijft medicatie voor en dient deze toe. Dit gebeurt wel onder supervisie van een medisch specialist (chirurg of oncoloog).

Ook maakt een mammacareverpleegkundige deel uit van het team. Een mammacareverpleegkundige is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de zorg voor borstkankerpatiënten. Ze geeft de gebruikelijke verpleegkundige zorg, maar verricht zelf geen medische handelingen. Verder geeft ze voorlichting aan patiënten en begeleidt ze hen op psychosociaal en emotioneel gebied. Ze verleent bijstand na een slechtnieuwsgesprek en ondersteunt bij vragen over het behandelplan en je ziekte. Patiënten kunnen rechtstreeks terecht bij de mammacareverpleegkundige.

Verder bestaat het team meestal uit:

 • een oncologisch chirurg: een chirurg die gespecialiseerd is in kanker;
 • een medisch oncoloog: een internist die gespecialiseerd is in kanker;
 • een radioloog: deze beoordeelt alle röntgenfoto’s en scans;
 • een patholoog-anatoom: hij onderzoekt het weefsel;
 • een radiotherapeut: een arts die gespecialiseerd is in bestralen;
 • een plastisch chirurg: een chirurg die gespecialiseerd is in onder andere de reconstructie van de borst.

Mogelijk zitten ook de volgende specialisten in het team:

 • psychosociale deskundigen (psycholoog, maatschappelijk werker)
 • radionucleairgeneeskundige
 • MBB-er die is gespecialiseerd in mammaonderzoek
 • klinisch geneticus
 • fysiotherapeut
 • radiodiagnostisch laboranten

Nadat alle onderzoeken zijn gedaan bespreekt het behandelteam de uitslagen van de onderzoeken en stelt gezamenlijk een behandelplan op en bespreekt of aanvullend onderzoek nodig is. Meestal informeert de behandelend arts het advies behandelplan van het medisch behandelteam met zijn patiënt. Tevens worden ook de uitkomsten van het pathologisch-anatomisch onderzoek besproken in het behandelteam en, indien nodig, wordt het behandelplan bijgesteld.

In het artikel 'De verpleegkundige zorgprofessional' in ons blad B lees je meer over de samenstelling van het mammateam.