Hyperthermie bij borstkanker

Hyperthermie is geschikt voor borstkanker die terugkeert op de borstwand, na een operatie en bestraling. Hyperthermie heet ook wel warmtebehandeling. Kankercellen kunnen slechter tegen een hoge temperatuur dan gezonde cellen. Bij hyperthermie wordt de temperatuur in het lichaamsdeel waarin de tumor zit (de borst), verhoogd naar 40 tot 43°C. 

Dat verwarmen gebeurt met microgolven, dezelfde als in een magnetron. Microgolfstraling is onzichtbaar en op zich niet schadelijk. Op het moment dat deze via speciale apparatuur in het lichaam komt, wordt die plaats warm. Zodra de apparatuur wordt uitgeschakeld, stopt de warmtewerking van de microgolfstraling. 

Door de verwarming kunnen kankercellen stilgelegd worden. Omdat met warmtebehandeling slechts een gedeelte van de kankercellen wordt gedood, wordt deze behandeling altijd in combinatie met andere behandelmethoden gegeven. Hyperthermie versterkt de werking van de bestraling. Hierdoor kan er met een veel lagere stralingsdosis het zelfde effect bereikt worden. 

Behandelingsduur

De effectieve behandeltijd van hyperthermie is meestal zestig minuten. Dit geldt voor zowel oppervlakkige hyperthermie (als de tumor vlak onder de huid ligt), als voor diepe hyperthermie (bij tumoren die dieper in het lichaam zitten). Door verschillende behandeltechnieken kan de behandeltijd oplopen van anderhalf uur bij oppervlakkige hyperthermie, tot tweeëneenhalf uur bij diepe hyperthermie. Het doet geen pijn, maar de plek kan wel zeer warm worden en na de behandeling even rood zijn. 

De behandeling zelf

Tijdens de behandeling lig je op een bed. Je lichaamstemperatuur wordt goed in de gaten gehouden. Op verschillende plaatsen worden katheters, een soort thermometers in de vorm van dunne slangetjes, in het lichaam geplaatst om die temperatuur te kunnen meten. Ook in de tumor zal, onder plaatselijke verdoving, een of meer katheters worden geplaatst. 

Klinische hyperthermie vindt in Nederland alleen plaats in het AMC (Amsterdam), het ErasmusMC (Rotterdam) en Instituut Verbeeten (Tilburg e.o.). Deze ziekenhuizen bieden hyperthermiebehandelingen uitsluitend aan in combinatie met radiotherapie of chemotherapie, omdat daarvan het klinische effect wetenschappelijk is aangetoond. Deze behandelingen worden dan ook vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

Meer informatie

Meer informatie kun je vinden op http://www.hyperthermie.nl