Psychosociale hulpverlening

Op dit gedeelte van onze website proberen we je op weg te helpen naar het vinden van passende hulp voor jou. Je vindt hier een overzicht van onder andere hulpverleners en hulpmiddelen. We hebben het overzicht voor je ingedeeld in categorieën zodat je snel vind waar je naar op zoek bent.  We verwijzen je vooral naar borstkankerspecifieke hulp en hebben daarom een aantal criteria voor vermelding op de hulpwijzer

IPSO

IPSO is de brancheorganisatie voor inloophuizen. De stichting versterkt en ondersteunt haar leden, zodat deze alle mensen met kanker en hun naasten op maat gesneden psycho-oncologische begeleiding en ondersteuning kunnen bieden. Op de website van IPSO vind je een uitgebreid overzicht van alle inloophuizen in Nederland. Je kunt zoeken op postcode of per provincie.

Psycho-oncologische centra (POC)

Naast IPSO zijn er ook Psycho-Oncologische Centra (POC) in Nederland. Deze centra richten zich op onderzoek naar en implementatie van best practices voor psychologische zorg voor mensen met kanker en hun naasten.

Helen Dowling Instituut

Het Helen Dowling Instituut biedt elk jaar psychosociale begeleiding aan honderden mensen met kanker en hun naasten. Zowel individueel als in groepen. De psychosociale begeleiding kan u helpen aan de nieuwe levenssituatie aan te passen. De begeleiding komt nooit in de plaats van de medische behandeling, maar is gericht op de emotionele, psychologische en relationele gevolgen van uw ziekte.

Kasam: Kanker heb je samen als gezin

Kasam is er voor kinderen, ouders en professionals die te maken hebben met kanker in het gezin. Kanker zet je leven op zijn kop, het is heel begrijpelijk dat je het dan zelf even niet meer weet. Praktische en persoonlijke ondersteuning kan jullie helpen om als gezin op een goede manier verder te gaan. Daarom bieden wij met Kasam een lotgenotenprogramma voor kinderen en hun ouders. Daarnaast bieden we coaching voor mensen met kanker en hun naasten. En deskundigheidsbevordering voor professionals in onderwijs en kinderopvang

Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW)

De Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden, de LVPW, beschikt over therapeuten die ondersteuning kunnen bieden bij het omgaan met de psychische en sociale gevolgen van ziekte en behandeling. Deze begeleiding vormt een waardevolle aanvulling op de medische behandeling waarin er vaak weinig tijd is voor de invloed van de ziekte op het dagelijks leven. Een psychosociaal therapeut kan u en uw naasten op onder andere de volgende gebieden ondersteunen: de wijze waarop u en uw familieleden uw ziekte beleven, zingeving, en handvatten voor het verminderen van stress. Op de website van de LVPW kunt u in uw woonomgeving therapeuten vinden die ervaring hebben met psychosociale begeleiding bij (chronische) ziekte.

Leren lopen op je handen

Staat je wereld op z'n kop door borstkanker? Leer dan 'lopen op je handen', leer kijken vanuit een ander perspectief. Op de website is het gelijknamige boek te koop waarmee je zelf aan de slag kunt. En dan niet NA de behandeling maar NU! Geen nazorg dus, maar nuzorg, want jij bent het waard! Je leert wat je opvoeding te maken heeft met de manier waarop jij omgaat met je ziekte, waarom je een A-team nodig hebt en nog veel meer.

Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie

De psychosociale oncologie, het vakgebied dat zich bezighoudt met de psychische en sociale aspecten van kanker, bestaat inmiddels zo'n veertig jaar. In 1993 is in Nederland de NVPO opgericht, dé vereniging voor professionals in de psychosociale oncologie.

De NVPO is bedoeld voor psychosociale hulpverleners zoals psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, maatschappelijk werkenden, pedagogen en geestelijk verzorgers alsmede voor wetenschappelijk onderzoekers, managers, beleidsmedewerkers, artsen en verpleegkundigen werkzaam in of betrokken bij de psychosociale oncologie.

Op de website van de NVPO kun je zoeken naar psychosociale hulpverleners, onder andere op specialisatie en/of postcode.  

Nederlandse Vereniging voor Seksuologie

Een seksuoloog is meestal een psycholoog, een arts of een maatschappelijk werker, die gespecialiseerd is in seksuele problemen. Bij een seksuoloog kun je terecht voor allerlei seksuele problemen. Bijvoorbeeld als je minder zin hebt in seks vanwege een negatief zelfbeeld of als je pijn hebt bij het vrijen. 

Seksuologen kunnen zowel artsen als niet-artsen zijn. Seksuologen die arts zijn, worden arts seksuoloog genoemd en kunnen ook lichamelijk onderzoek doen en medicijnen voorschrijven. Seksuologen die geen arts zijn, kunnen dat niet. Zij zullen – als dat nodig is - doorverwijzen naar een medisch specialist om lichamelijk onderzoek te doen en een fysieke oorzaak van een probleem uit te sluiten.

Het beroep van seksuoloog is niet beschermd. Dat betekent dat iedereen zich 'seksuoloog' mag noemen ongeacht of hij een passende opleiding heeft gevolgd. Seksuoloog NVVS is daarentegen wel een beschermende titel. Dit zijn seksuologen die staan geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS). Deze seksuologen zijn opgeleid en getraind om zowel over psychische, relationele als medische zaken te praten. Op de website van de NVVS kun je zoeken naar een geregistreerde seksuoloog bij jou in de buurt. 

Op adem na borstkanker

BREATH (het Engelse woord voor ‘adem’) heeft in de afgelopen vijf jaar de zelfhulpwebsite Op adem na borstkanker ontwikkeld en wetenschappelijk onderzocht. De website ondersteunt emotioneel herstel na de behandeling van borstkanker en heeft twee doelen: het afnemen van mogelijke klachten als gevolg van borstkanker en het toenemen van eigen kracht en mogelijkheden. BREATH is ontwikkeld voor alle vrouwen die klaar zijn met hun behandeling van borstkanker. Doe de zelftest en ontdek of de zelfhulpwebsite u kan ondersteunen om sneller emotioneel te herstellen.

Psycho-oncologische centra IPSO

In een psycho-oncologisch centrum kunnen mensen die als gevolg van de confrontatie met kanker kampen met angst- en verwerkingsklachten, aanhoudende vermoeidheid of depressieve gevoelens terecht voor gespecialiseerde zorg. Psychologen en therapeuten helpen hen bij het ordenen van de stroom van vragen, gedachten en emoties. Begeleiding is zowel individueel als in groepsverband mogelijk. De psychologen begeleiden ook gezinnen die met kanker te maken hebben. In sommige centra worden bovendien ontspannende en creatieve activiteiten aangeboden. 

Psycho-oncologische centra werken op afspraak en op verwijzing door de huisarts of oncoloog. De zorg wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering.

Radboudumc Centrum voor Mindfulness

Mindfulness voor mensen met kanker is een training, gericht op het beter om kunnen gaan met (de gevolgen van) de ziekte kanker. Bij onplezierige gedachten of gevoelens hebben we meestal de neiging om deze te onderdrukken of te vermijden. Op deze manier proberen we controle te krijgen over negatieve gedachten of gevoelens. Dit heeft helaas vaak een tegenovergesteld effect. De training leert u om bewuster stil te staan bij uw ervaring van het “hier en nu” en deze niet te veroordelen. Er kan dan ruimte ontstaan om op een andere, effectievere manier met de klachten om te gaan. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij mensen met kanker deelname aan een mindfulnesstraining leidt tot vermindering van ervaren stress (angst en somberheid) en verbetering in kwaliteit van leven en welzijn.

Stichting OOK (Optimale Ondersteuning bij Kanker)

Een plek waar je heldere informatie vindt, maar ook een luisterend oor. Waar je naartoe kunt voor professionele psychologische hulp, maar ook voor een praatje. Waar je je door een mooie pruik of prothese weer sterker voelt, of hulp krijgt bij re-integratie als je weer aan het werk wilt. Alles onder één dak. Waar je zo naar binnen loopt, ook als jij niet degene met kanker bent, maar een naaste.

Pagina's