Kanker en creatieve activiteiten

Op dit gedeelte van onze website proberen we je op weg te helpen naar het vinden van passende hulp voor jou. Je vindt hier een overzicht van onder andere hulpverleners en hulpmiddelen. We hebben het overzicht voor je ingedeeld in categorieën zodat je snel vind waar je naar op zoek bent.  We verwijzen je vooral naar borstkankerspecifieke hulp en hebben daarom een aantal criteria voor vermelding op de hulpwijzer

FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen)

De Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen geeft informatie over aanbieders van beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, psychomotorische (kinder)therapie en muziektherapie. Op de website vindt u meer informatie en kunt u een vaktherapeut in de buurt zoeken.

Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën NVKT

De Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën NVKT geeft informatie over kunstzinnige therapie en kunstzinnig therapeuten Beeldend, Muziek en Spraak & Drama. Op de website vindt u meer informatie en kunt u een kunstzinnig therapeut in uw buurt vinden.

Psycho-oncologische centra IPSO

In een psycho-oncologisch centrum kunnen mensen die als gevolg van de confrontatie met kanker kampen met angst- en verwerkingsklachten, aanhoudende vermoeidheid of depressieve gevoelens terecht voor gespecialiseerde zorg. Psychologen en therapeuten helpen hen bij het ordenen van de stroom van vragen, gedachten en emoties. Begeleiding is zowel individueel als in groepsverband mogelijk. De psychologen begeleiden ook gezinnen die met kanker te maken hebben. In sommige centra worden bovendien ontspannende en creatieve activiteiten aangeboden. 

Psycho-oncologische centra werken op afspraak en op verwijzing door de huisarts of oncoloog. De zorg wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering.

Stichting Colours

Stichting Colours is een stichting die regenboogpakketten weggeven aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar waarbij een ouder levensbedreigend en/of ongeneeslijk ziek is. Ook voor gezinnen waarbij de kinderen een of beide ouders verloren hebben, staan bij ons centraal.

Stichting Kanker in Beeld

De diagnose kanker zet je leven behoorlijk op zijn kop. Plotseling is de toekomst onzeker. Dat brengt hevige emoties teweeg zoals angst, verdriet, hoop en wanhoop. Stichting Kanker in Beeld helpt mensen die met kanker zijn geconfronteerd om de ziekte emotioneel te verwerken. Met creatieve en (ver)beeldende projecten zoals zingen, toneelspelen, schilderen en schrijven brengen we lotgenoten, onder begeleiding van vakprofessionals samen. Gebleken is dat ze hiermee hun zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en existentiële belevenis verbeteren. Dat maakt een zo volwaardig mogelijk en blijvend functioneren als onderdeel van de maatschappij (weer) mogelijk.

Verwijsgids Kanker

De Verwijsgids Kanker helpt patiënten en hun naasten bij het vinden van aanvullende behandelings- en begeleidingsmogelijkheden die zij op enig moment na de diagnose nodig hebben. De gids biedt een overzicht van zorgverleners, organisaties en (online) zelfhulpprogramma’s. In de Verwijsgids kunt u zoeken op verschillende typen zorg of hulp en/of op probleemgebied, zoals creatieve expressie. De Verwijsgids Kanker is een website van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in samenwerking met andere partners. De gids heeft een landelijke dekking en biedt de mogelijkheid om met een postcodefilter te zoeken op zorg of hulp dicht bij huis.