Borstkanker en je lijf

De behandeling van borstkanker heeft niet alleen invloed op je borsten, maar op je hele lijf. Vooral als je bijvoorbeeld chemo- en/of hormoontherapie krijgt. Hoe je behandelschema er ook uitziet, je lijf kan veranderen. Het kan een gevoel geven dat je de controle over je lijf kwijt bent.

Als je chemotherapie krijgt, kan je smaak veranderen, je haar uitvallen en je huid veranderen. Gelukkig is dit meestal maar tijdelijk. Ook gevoelsmatig kun je ervaren dat je lijf niet meer van jou is. Je kunt het gevoel hebben dat je lichaam je in de steek heeft gelaten. Veel borstkankerpatiënten geven aan dat het vertrouwen voor enige tijd is geschaad. Toch is dit meestal van voorbijgaande aard. Naarmate de behandeling verder achter je ligt, leer je je veranderde lijf weer beter kennen en vertrouwen.