Hormoonbehandeling bij ouderen

Een hormoonbehandeling kan overwogen worden:

  1. Om de tumor voorafgaande aan de operatie kleiner te maken.
  2. Omdat er besloten is om niet te opereren maar alleen hormonale behandeling te starten.
  3. Als bij operatie is gebleken dat de tumor groot of uitgebreid is, kan hormonale behandeling bescherming geven tegen terugkeer van de ziekte.

Ouderen uit de eerste twee groepen zijn vaak erg gemotiveerd hun medicijnen te slikken. Ze merken, soms letterlijk, hoe de tumor kleiner wordt. Alleen bij ernstige bijwerkingen wordt er soms gestopt met de behandeling. 

Dit lijkt anders te zijn bij mensen uit de derde groep, die een hormoonbehandeling krijgen na een operatie. Sommigen lijken minder bereid te zijn voor een preventieve behandeling bijwerkingen zoals vermoeidheid, gewrichtsklachten en stijfheid te verduren. Dit is goed om met je behandeld arts te bespreken. Deze zal dan de voor- en nadelen (risico’s) met je bespreken.