HER2 gerichte therapie bij borstkanker

Bij sommige vormen van kanker zijn de tumorcellen overgevoelig voor bepaalde groeifactoren. Bij zogenoemde HER2/neu-positieve borstkankers komt dit doordat op de celwand bijzonder veel HER2/neu-receptoren liggen. Deze receptoren kunnen eiwitten (epidermale groeifactor) aan zich binden die de celgroei stimuleren. Doordat er zoveel receptoren zijn, ontvangt de cel teveel groeisignaal en zal ongecontroleerd gaan groeien.

Ongeveer twintig procent (één op de vijf) van de patiënten met borstkanker heeft een tumor met een grote hoeveelheid HER2/neu-receptoren, een overexpressie. Deze tumoren worden HER2/neu-positief genoemd of kortweg HER2-positief.

Voordat er behandelingen beschikbaar kwamen die specifiek gericht zijn op de HER2-receptor, hadden patiënten met HER2-positieve borstkanker een slechtere prognose dan patiënten met een HER2-negatieve borstkanker. Nu deze HER2-gerichte therapie wel beschikbaar is, is de prognose van patiënten met HER-positieve borstkanker sterk verbeterd.

HER2 weefselonderzoek

Om te bepalen of de tumor HER2-positief is, wordt een stukje tumorweefsel onderzocht met een speciale test. De test wordt door de patholoog in het ziekenhuis uitgevoerd. Er bestaan op dit moment drie verschillende tests om HER2-positiviteit te bepalen:

  • IHC-test (Immuno HistoChemie test). Deze test geeft een uitslag van 0, 1+, 2+ of 3+. Bij de uitslag 3+ is de tumor HER2-positief. Bij een uitslag 0 of 1+ is de tumor HER2-negatief. Bij de uitslag 2+ is er sprake van een twijfelgeval en moet het weefsel verder onderzocht worden met een CISH- of FISH-test. Hiervoor wordt hetzelfde weefsel gebruikt. 
  • FISH-test (Fluorescentie In-Situ Hybridisatie test). Deze test geeft aan of de tumor positief (+) of negatief (-) is voor HER2.
  • CISH-test (Chromogene In-Situ Hybridisatie test). Deze test geeft aan of de tumor positief (+) of negatief (-) is voor HER2.

Behandelingen voor HER2-positieve borstkanker

Op dit moment zijn er 4 medicijnen beschikbaar voor HER2-positieve borstkanker.