Genprofieltesten

Niet iedereen die chemotherapie krijgt heeft daar baat bij, sommige tumoren zullen namelijk ook zonder chemotherapie niet terugkomen. De vraag is echter, bij wie is nu chemotherapie nodig, en bij wie kan dit achterwege blijven. Dit kan onder andere bepaald worden door de activiteit (expressie) van de genen in je tumor te laten onderzoeken. Voorbeelden van zulke “gen-expressie-profiel testen” zijn MammaPrint® en Oncotype DX ®. Deze testen kunnen helpen om de meest geschikte therapie voor jou* te bepalen en zo bijvoorbeeld onnodige chemotherapie te voorkomen. Door chemotherapie weg te laten wanneer dit geen meerwaarde geeft, kun je ook de mogelijke bijwerkingen van de behandeling voorkomen. 

*Niet iedereen voldoet aan de criteria voor de genprofieltesten, kijk bij de betreffende test of je aan de voorwaarden voldoet. 

(Naar aanleiding van eigen berichtgeving mei 2016)

 

Pleidooi voor opnemen Genprofieltesten in de basisverzekering

BVN pleit al langer voor het vergoeden van genprofieltesten vanuit de basisverzekering. Het was wachten op studies die de betrouwbaarheid van deze testen aantonen. De Mindact studie toont de betrouwbaarheid van de MammaPrint aan. Eerder al werd de betrouwbaarheid van de Oncotype DX-test aangetoond door middel van de ‘Plan B’ studie': "Plan B, een adjuvante borstkanker studie, uitgevoerd door de West-Duitse Study Group in Duitsland toont aan dat de Oncotype DX-test nauwkeurig ziektevrije overleving voorspelt vijf jaar na de diagnose"

Lees meer over genprofieltesten