Genprofieltest bij borstkanker

Een genprofieltest kan helpen bepalen of chemotherapie zinvol is. Niet iedereen die chemotherapie krijgt heeft daar namelijk baat bij, sommige tumoren zullen namelijk ook zonder chemotherapie niet terugkomen. Of chemotherapie achterwege kan blijven kan onder andere bepaald worden door de activiteit (expressie) van de genen in de tumor te laten onderzoeken. Dit heet een genprofieltest.

Voorbeelden van zulke “gen-expressie-profiel testen” zijn MammaPrint® en Oncotype DX ®. Deze testen kunnen helpen om de meest geschikte therapie voor jou* te bepalen en zo bijvoorbeeld onnodige chemotherapie te voorkomen. Door chemotherapie weg te laten wanneer dit geen meerwaarde geeft, kun je ook de mogelijke bijwerkingen van de behandeling voorkomen. 

*Niet iedereen voldoet aan de criteria voor de genprofieltesten, kijk bij de betreffende test of je aan de voorwaarden voldoet. 

Lees ook het artikel in Blad B over genprofieltesten

Lees het laatste nieuws over de vergoeding van de Mammaprint

Richtlijn borstkanker

Zowel MammaPrint ® als Oncotype DX ® worden besproken in de Richtlijn Borstkanker. Volgens de landelijke Richtlijn Borstkanker kunnen gevalideerde genexpressieprofielen (zoals MammaPrint en Oncotype) gebruikt worden als er twijfel bestaat over de toegevoegde waarde van aanvullende chemotherapie op basis van de traditionele prognostische factoren (leeftijd, grootte van de tumor, aantal positieve lymfeklieren, gradering van de tumor en hormoonreceptorstatus).

MammaPrint®

MammaPrint® is een genenprofieltest die zeventig genen in de tumor analyseert. De uitslag geeft aan of het risico  op uitzaaiingen op afstand hoog of laag is. Deze uitslag kan gebruikt worden om samen met je arts te bespreken of chemotherapie zinvol is in jouw geval. Het tumorweefsel dat gebruikt wordt voor MammaPrint® wordt tijdens de operatie verwijderd, je hoeft hiervoor dus geen extra operatie te ondergaan. De test wordt uitgevoerd op weefsel dat op de standaard manier is opgeslagen. Je kunt daarom dus ook na de operatie nog besluiten om MammaPrint® te laten uitvoeren. Voor de bepaling van de MammaPrint wordt er tumorweefsel opgestuurd naar een laboratorium in Amsterdam. Binnen tien werkdagen is de uitslag van de MammaPrint® bekend. Die wordt naar je arts gestuurd.

Kom ik in aanmerking voor MammaPrint?

MammaPrint® kan worden toegepast bij patiënten met borstkanker in een vroeg stadium én met specifieke kenmerken. Daarnaast speelt leeftijd een rol.

(Wij volgen het advies van de NABON, het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland en de NVMO, Nederlands Vereniging Medische Oncologie):

Met de kenmerken:

 • Invasief ductaal carcinoom
 • oestrogeen(ER)-positief 
 • HER2-negatief

Lees meer over bovengenoemde kenmerken >

Vroeg stadium (codering in pathologisch rapport):

 • T1 - de tumor is kleiner dan 2 cm, met klieren negatief of één klier positief (N0, N0 (i+), N1 (mi) en N1)
 • T2 - de tumor heeft een grootte tussen de 2 en 5 cm, met klieren negatief (N0, N0 (i+))

Lees de toelichting codering pathologisch rapport >

Leeftijd:

 • 35 tot 70 jaar

Er zijn onvoldoende gegevens bekend voor toepassing van de MammaPrint® bij mensen jonger dan 35 en ouder dan 70 jaar. 

Raadpleeg je arts of MammaPrint ook voor jou geschikt is.

Vergoedt mijn zorgverzekeraar MammaPrint®?

De MammaPrint® wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. BVN stimuleert zorgverzekeraars om, mits gepast gebruik, te vergoeden vanuit coulance of vanuit de aanvullende verzekering. Agendia, de producent van MammaPrint®, zal uit coulance de MammaPrint geheel 2020 beschikbaar houden voor patiënten. Raadpleeg eventueel je behandelend arts.

Meer informatie MammaPrint®

Meer informatie is na te lezen op www.mammaprint.nl.

Bekijk op de uitzending van De Wereld Draait Door van 26 augustus 2016 Test chemotherapie bij borstkanker

Oncotype DX ®

Oncotype DX® voor invasieve borstkanker

Oncotype DX® voor invasieve borstkanker is een gevalideerde test die de genen van de tumor analyseert en daarmee voorspelt hoe groot het risico is dat de tumor terugkomt. De test gaat er daarbij van uit dat je  5 jaar hormonale therapie krijgt als onderdeel van de behandeling. De test kan ook voorspellen of je baat hebt bij chemotherapie. Oncotype DX ® gebruikt hiervoor het tumorweefsel dat tijdens de operatie is verwijdert, en onderzoekt hierin 21 vooraf geselecteerde genen (16 kankergenen en 5 controlegenen).  Uit deze test komt dan een Recurrence Score® van 0 – 100. Deze score geeft aan hoe groot de kans is dat de borstkanker binnen 10 jaar terugkeert. Daarnaast geeft het aan hoe waarschijnlijk het is dat je baat hebt bij chemotherapie (als aanvulling van hormoontherapie). Aan de hand van de recurrence score kun je met je arts bespreken of chemotherapie wel of niet zinvol is voor jou.

Het tumorweefsel dat gebruikt wordt voor Oncotype DX ® test voor invasieve borstkanker wordt tijdens de operatie verwijderd, je hoeft hiervoor dus geen extra operatie te ondergaan. Je kunt daarom ook na de operatie nog besluiten om Oncotype DX ®  te laten uitvoeren. Binnen tien werkdagen is de uitslag van Oncotype DX ® bekend. Dit wordt naar je arts verstuurd. 

Kom ik in aanmerking voor Oncotype DX ®?

 • Oncotype DX ® voor invasieve borstkanker kan worden ingezet voor patiënten met de volgende kenmerken:
  • Invasieve borstkanker
  • HER2-negatief
  • ER-positief
  • Klier negatief of klier positief tot 3 positieve klieren

Raadpleeg je arts of Oncotype DX ® ook voor jou geschikt is.

Vergoedt mijn zorgverzekeraar Oncotype DX ®?

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de Oncotype DX ® voor invasieve borstkanker vanuit de aanvullende verzekering. Het is raadzaam om de polis hierop na te slaan of te overleggen met de behandelend arts en zorgverzekeraar.

Meer informatie Oncotype DX ®

Meer informatie na te lezen op www.oncotypedx.com

 

Laatste update: december 2019