Gebruikersvoorwaarden

Deze website wordt door Borstkankervereniging Nederland beheerd. Met het gebruiken van deze website ga je akkoord met deze gebruikersvoorwaarden en de privacyverklaring.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van BVN, te weten:

Borstkanker.nl | informatie over borstkanker

B-bewust.nl | checklists borstkanker

Borstkankeragenda.nl | activiteiten borstkanker

B-force.nl | raadplegen achterban

Monitorborstkankerzorg.nl | borstkankerzorg in ziekenhuizen

brca.nl | informatie over erfelijke belasting voor borst- en eierstokkanker

De-amazones.nl | informatie en forum voor jonge vrouwen met borstkanker

Inhoud

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. Borstkankervereniging Nederland kan niet garanderen dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij is van fouten.

Geef eventuele onjuistheden door op het mailadres communicatie@borstkanker.nl.

Voor zover wettelijk toegestaan, sluit Borstkankervereniging Nederland, waaronder mede verstaan haar werknemers en vrijwilligers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik, de toegang (of juist de onmogelijkheid van gebruik of toegang), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website of een andere aan de website gekoppelde site. Borstkankervereniging is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

De medische informatie op de website is in geen geval vervanging voor het contact met een arts en/of medisch specialist. Heb je een medische vraag, stel deze dan altijd (ook) aan je behandelend arts.

Door jou verstrekte informatie en materiaal

Indien jij informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, ga je ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. Je garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Op bepaalde onderdelen van de BVN websites kunnen gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk om vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Het is daarom raadzaam de aangeboden informatie eerst zelf bij de vermelde bron of bij de vermelde contactpersoon te controleren. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Voor het initiatief B-force van Borstkankervereniging Nederland met de domeinnaam www.b-force.nl gelden aanvullende voorwaarden. Deze vind je hier.

Door medische deskundigen verstrekte informatie

De uitspraken van (medische) deskundigen hoeven niet overeen te komen met die van de Borstkankervereniging Nederland. Borstkankervereniging Nederland is hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

De redactie van de website zal het verstrekken van foutieve, niet actuele of onvolledige informatie door (medische)deskundigen zoveel mogelijk proberen te voorkomen.

Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij het laten beantwoorden van de ingestuurde vragen. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de gebruiker van de website aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen bij een arts en/of specialist en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde behandelingen, diagnostische methodes, adviezen en dergelijke.

Reclame

BVN plaatst op haar websites geen advertenties voor commerciële doeleinden. Dit om haar onafhankelijkheid en onpartijdigheid te waarborgen. Uitsluitend bedrijven die een directe band hebben met de website voor wat betreft bouw, onderhoud en inhoud kunnen worden vermeld op de webpagina ontwikkeling en realisatie, al dan niet met een link naar hun site. Banners of logo's worden niet geplaatst, met als enige uitzondering van subsidiegevers zoals het logo van KWF Kankerbestrijding, Pink Ribbon en de NFK.

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek onderdeel van deze website. Dit betekent niet automatisch dat BVN verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Borstkankervereniging Nederland, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Je mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat je dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast dien je de volgende copyrightvermelding in alle kopieën op te nemen: Copyright (copyrightteken opnemen) Borstkankervereniging Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming onder meer verboden om:

  1. een (kopie) van (een gedeelte van) de website te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
  2. (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders).

 

Utrecht, mei 2018