Financieel en beleid

Borstkankervereniging Nederland (BVN) is een Algemeen Nut Beogende Instelling, een ANBI. Het voordeel voor leden van BVN is dat zij hun gift mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast betaalt BVN geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen. We kunnen de financiële bijdragen dus volledig inzetten voor het doel van de vereniging. Voor het verkrijgen en behouden van de ANBI- status, moet BVN voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Statutaire naam:

Borstkankervereniging Nederland

Rekeningnummer lidmaatschap, bestellingen en giften

NL54INGB0008148115
BIC INGBNL2A

Kamer van Koophandel

40343101, opgericht op 14-02-1980

RSIN/fiscaal nummer

803881836

BTW-nummer

NL803881836B01 

Doel van de vereniging

Borstkankervereniging Nederland staat voor: ervaringen bundelen & inzetten voor goede zorg en kwaliteit van leven voor borstkankerpatiënten en erfelijk belasten.

Het bestuur

Het bestuur van BVN functioneert als een toezichthoudend bestuur; de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van directie en bestuur zijn vastgelegd in een bestuursreglement en een daarop afgestemd directiereglement.

Het beloningsbeleid

Op het kantoor van BVN werken professionals in loondienst. Zij worden uitbetaald volgens CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De bestuursleden en andere vrijwilligers ontvangen op declaratiebasis een onkostenvergoeding.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording

Meerjarenstrategie 2018 - 2020

In onze meerjarenstrategie beschrijven we in 10 uitgangspunten hoe in de ogen van BVN goede borstkankerzorg er uit moet zien en waar we de komende jaren aan willen werken. We noemen dit B-optimaal. Deze punten nemen we als uitgangspunten voor ons beleid in de periode 2018-2020 >