Feiten en cijfers

Er zijn nog weinig feiten en cijfers bekend over uitgezaaide borstkanker. Wat we wel weten, is dat ongeveer 1 op de 5 mensen met borstkanker te maken krijgt met uitzaaiingen. Bij 5% van de mensen worden uitzaaiingen al bij de eerste diagnose vastgesteld. In de meeste gevallen worden de uitzaaiingen pas jaren nadat de borstkanker is behandeld ontdekt.

Mensen met uitgezaaide borstkanker leven vanaf de diagnose gemiddeld nog 2 tot 3 jaar. Maar er zijn ook mensen die 10 jaar na de diagnose nog in leven zijn.

Het is moeilijk te voorspellen wie uitzaaiingen krijgt en wie niet. Wel is bekend dat bepaalde kenmerken van de borstkanker een groter risico op uitzaaiingen geven. Daarnaast kunnen genprofieltesten helpen om het risico op uitzaaiingen te voorspellen. Dat doen ze met het DNA-profiel van de tumor. De testen geven een voorspelling, maar niet 100% zekerheid.

Kijk voor meer informatie over het risico op uitzaaiingen op Kanker.nl