Feiten en cijfers bij ouderen

Borstkanker komt het meest voor bij vrouwen in de leeftijd van 60 tot 75 jaar. Van in totaal bijna 15.000 mensen bij wie borstkanker jaarlijks wordt geconstateerd is ongeveer 40 procent ouder dan 65 jaar en 17 procent ouder dan 75 jaar. Dit komt neer op ongeveer 2.600 mensen per jaar met borstkanker die ouder zijn dan 75 jaar, en ongeveer 6.200 mensen met borstkanker die ouder zijn dan 65 jaar.

10-jaars overleving: lager bij jongere vrouwen

De 10-jaars overleving van borstkankerpatiënten tussen 65-74 jaar is 83%. Dit is het percentage patiënten dat na 10 jaar nog in leven is. Er zijn natuurlijk ook ouderen met borstkanker die aan iets anders dan borstkanker overlijden, zoals hart- en vaatziekten. Voor patiënten boven 80 jaar is dit zelfs een meerderheid.