Ereleden

Mensen die zich bijzonder hebben ingezet voor BVN of borstkankerzorg, kunnen benoemd worden tot erelid. Ereleden worden voorgedragen voor erelidmaatschap en tijdens de ALV gekozen. Ook niet-leden komen in aanmerking voor erelidmaatschap. 

Ereleden

 • Linda Naus
 • Johanna Fijn
 • Marijke Vorstermans († 6 mei 2018)
 • Margot Eussen-Rijs
 • Marjon Westerhof
 • Monika Crosiers-Maes  
 • Janneke Budding
 • Gerda Peeters - Op Heij
 • Ineke Wester
 • Noortje van Wel - den Bremer
 • Marjo Omtzigt
 • Fientje Kurris
 • Francis Back Kolling
 • Riet van der Heide

ALV 26 mei 2018

Johanna Fijn was jarenlang voorzitter van de werkgroep vermoeidheid. Later was ze betrokken bij de expertgroep late gevolgen. Daarin werden onder andere de thema's zenuwpijn en lymfoedeem op de kaart gezet. En ze heeft vele malen opgetreden als voorlichter op (thema)bijeenkomsten. Johanna is actief als patiënt advocate en bij individueel lotgenotencontact en ze was actief betrokken bij de richtlijnontwikkeling oncologische revalidatie. Tenslotte schreef ze artikelen voor Mammazone en ons blad B. In de B-bewust film ‘Mogelijke effecten van borstkanker’ vertelt Johanna haar verhaal. Kortom: aan het feit dat de impact van late gevolgen van borstkanker anno 2018 echt op de kaart staat heeft Johanna een grote bijdrage geleverd.

De tweede vrouw die tijdens de ALV van 2018 werd benoemd tot erelid is Linda Naus. Zij werd een paar dagen later thuis verrast met deze eer! Linda is al bijna 20 jaar actief voor BVN. Voorop heeft bij Linda altijd gestaan vrouwen en mannen te helpen, te steunen en te informeren. Zij heeft een goede relatie opgebouwd met de Mammacare van het Laurentius Ziekenhuis Roermond en dat zorgde voor een stroom van cliënten. Ook is zij jarenlang voorzitter geweest van de afdeling Roermond, wist nieuwe vrijwilligers te werven, hen te begeleiden en te enthousiasmeren. Linda gaf prothesevoorlichting, organiseerde themadagen, contactochtenden, was spreker op diverse informatiebijeenkomsten en gaf voorlichting aan allochtone vrouwen (Mammarosa) en hogescholen. Linda was kritisch, meedenkend, in een tijd dat het beleid van de vereniging veranderde. Soms afwijzend, maar vooropstellend dat de zorg voor de borstkankerpatiënt niet in het gedrang mocht komen.

ALV 28 mei 2016

Tijdens de ALV van 28 mei 2016 is Marijke Vorstermans benoemd tot erelid voor haar bijzondere inzet voor de vereniging. Marijke is al 8 jaar zeer actief voor de vereniging, zij zet zich onder andere in bij informatieavonden, lezingen, B-bewust filmpjes, Hoop & Vrees, richtlijnen nationale en internationale congressen. Ondanks haar eigen ziek zijn, zet zij zich altijd voor 100% in. 

Marijke is helaas op 6 mei 2018 overleden.

ALV 30 mei 2015

Tijdens de ALV werd Margot Eussen-Rijs benoemd tot erelid. Margot heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor de borstkankerzorg in de meest brede zin van het woord.Zij is een verbindende kracht die tegen alle stromen in veel voor elkaar krijgt door haar vasthoudendheid en veerkracht. Ze is actief in de regio Maastricht – Heuvelland en heeft daar veel functies vervuld. Zij heeft de borstprothesevoorlichting vormgegeven en overgedragen; ze heeft de Nel Greep Prijs in het leven geroepen en ze heeft allerlei gremia geprobeerd met elkaar te verbinden. We bedanken Margot heel hartelijk bedankt voor alles wat ze heeft gedaan. 

ALV 17 mei 2014

Janneke Budding werd tijdens de ALV op 17 mei 2014 in het zonnetje gezet door haar benoeming tot erelid voor haar diverse werkzaamheden voor onze vereniging. Janneke  is namens de vereniging patient advocate in de provincie Drenthe, bezoekt (inter-) nationale congressen, verzorgt mediacontact en geeft presentaties voor B-bewust. Daarnaast zet ze zich in voor de organisatie van themadag hoop & vrees 2012,2013 en 2014.

ALV 17 mei 2014

Monika Crosiers werd eind juni verrast tijdens een door haarzelf georganiseerde verwendag in Terneuzen, omdat zij op de dag van de ALV verhinderd was. Monika ontvangt deze onderscheiding als erelid voor haar inzet bij onder andere: de B- actief groep Zeeuws- Vlaanderen waarvoor zij de organisatie van modeshows/verwendagen/ themabijeenkomst reconstructie coordineert,  heeft sportclub Veerkracht opgezet en maakt een overzichtelijk informatieboekje. Daarnaast is zij aanspreekpunt voor de vrijwilligers en samenwerkingspartners in Zeeuws-Vlaanderen.

ALV 25 mei 2013

Tijdens de ALV op 25 mei is aan twee leden van BVN een erelidmaatschap uitgereikt vanwege hun bijzondere inzet voor de vereniging en mensen die met borstkanker te maken hebben (gehad). 

De vrijwilligers die het certificaat in ontvangst namen waren: Ineke Wester(links) en Gerda Peeters - Op Heij.

Ineke Wester is onder andere actief in de werkgroep Vermoeidheid en projectgroep B-Bewust. Gerda Peeters - Op Heij zet zich onder ander in voor de ervaringslijn, het lotgenotencontact en de prothesevoorlichting in Roosendaal en omgeving.

De kersverse ereleden reageerden aangenaam verrast en voelden zich vereerd met deze onderscheiding. Beiden van harte gefeliciteerd!

ALV 2 juni 2012

Tijdens de ALV op 2 juni 2012 is Francis Bach Kolling tot erelid van BVN benoemd. Voor al haar inzet voor belangenbehartiging en de programmacommissie erfelijkheid. De erepin is haar opgespeld.

Tijdens de ALV van 2 juni 2012 is ook Fientje Kurris benoemd tot erelid van BVN. Mede door haar actieve rol in de provincie Limburg en de Databank. Zij kreeg de erepin in november opgespeld.

ALV 28 mei 2011

Tijdens de ALV op 28 mei 2011 is aan twee leden van BVN een erelidmaatschap uitgereikt vanwege hun bijzondere inzet voor de vereniging en mensen die met borstkanker te maken hebben (gehad). Alle aanwezige leden waren het unaniem eens met deze voordracht.

De vrijwilligers die het certificaat in ontvangst namen waren:

Marjo Omtzigt - van de Berg Jeths (links) en Noortje van Wel - den Bremer. Van harte gefeliciteerd!

De kersverse ereleden reageerden aangenaam verrast en voelden zicht vereerd met deze onderscheiding.