Epirubicine (Farmorubicine)

Epirubicine valt in de hoofdgroep van anthracyclines.

Voor wie?

Epirubicine kan zowel bij uitgezaaide borstkanker, als bij niet-uitgezaaide borstkanker toegediend worden, dus zowel palliatief als adjuvant.

Hoe werkt  ?

Epirubicine valt in de hoofdgroep van anthracyclines. Ze zijn chemisch verwant aan een giftig antibioticum

Hoe wordt epirubicine toegediend?

Epirubicine wordt toegediend via een infuus in de ader.

In combinatie met

Epirubicine kan toegediend worden in combinatie met andere medicijnen, of kan als monotherapie (dus zonder andere middelen).

Mogelijke bijwerkingen

Niet iedereen zal alle bijwerkingen ervaren. Hieronder zie je een lijstje van de meest voorkomende bijwerkingen.

  • Hartschade
  • verminderde afweer
  • haaruitval
  • roodkleuring van de urine
  • verminderde eetlust
  • misselijkheid en braken
  • opvliegers
  • slijmvliesontsteking
  • diarree