Zorgverlener

BVN biedt ondersteuning aan zorgverleners bij Samen beslissen.

“Hoe kun je weten wat goed is voor een patiënt als je de patiënt niet eens kent” Glyn Elwyn

BVN draagt bij aan het bevorderen van gedeelde besluitvorming door het ondersteunen van zorgverleners via onder andere de volgende initiatieven:

Implementatie B-bewust

In samenwerking met ziekenhuizen en een groep patient advocates, en met subsidie van ZonMw, deed BVN in 2015 en 2016 ervaring op over hoe B-bewust het beste geïmplementeerd kan worden in de vaste werkwijze van zorgteams. De geleerde lessen over implementatie van B-bewust komen samen in o.a. een helder en inspirerend stappenplannen voor zorgverleners.
Leren van implenteren

Nascholing

Een initiatief dat is voorgekomen uit het B-bewust implementatieproject is de nascholing voor Mammacare verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten Mammacare. Trainingsbureau Vestalia ontwikkelde de workshop “Door maatwerk meer grip. Afstemmen op patiënten bij keuze-ondersteuning" samen met BVN en IKNL

Time-out en gedeelde besluitvorming

BVN draagt als partner bij aan een project over Time Out en Gedeelde Besluitvorming, waarbij de implementatie van gedeelde besluitvorming ondersteund wordt in 6 ziekenhuizen in de regio Utrecht. Opdrachtgevers van het project zijn het SAG-fonds (Zilveren Kruis) en het Ministerie van VWS. Er wordt in deze ziekenhuizen samengewerkt met alle zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van borstkankerpatiënten.
Time-out

Overzicht projecten

Hoe bevordert BVN samen beslissen in de zorg? Hier vind je een overzicht van nog meer belangrijke projecten en initiatieven waarmee BVN bijdraagt aan het bevorderen van gedeelde besluitvorming in de borstkankerzorg.