Effect chemotherapie op borstreconstructie

Uit een uitgebreide literatuurstudie is gebleken dat (neo)adjuvante chemotherapie een directe borstreconstructie niet in de weg staat. Neo-adjuvante chemotherapie, is chemotherapie die gegeven wordt vóór de operatie en/of bestraling.

Lees hier meer over neo-adjuvante chemotherapie >