Dicht borstklierweefsel

Amerikaanse wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat dicht borstweefsel een risicofactor kan zijn voor borstkanker. Dicht borstweefsel betekent meer klierweefsel en relatief minder vet. In de leeftijd van veertig tot vijftig jaar heeft tweederde van alle vrouwen dicht borstweefsel. De dichtheid van het borstweefsel is erfelijk bepaald, maar hormonen en leeftijd zijn ook van invloed. Naarmate je ouder wordt, wordt het borstweefsel bij veel vrouwen minder dicht.

Momenteel is er veel onderzoek gaande naar het effect van dicht borstklierweefsel op het borstkanker risico. Dit Amerikaanse onderzoek uit 2015 heeft gevonden dat dicht borstklierweefsel namelijk niet altijd een risicofactor is voor borstkanker.

Het vinden van een mogelijke tumor is bij dicht borstweefsel moeilijker. Maar nu blijkt dus ook dat dicht borstweefsel op zichzelf een risicofactor kan zijn voor borstkanker. Op een mammogram is zichtbaar of je dicht borstweefsel hebt, maar binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker wordt de dichtheid niet standaard genoteerd. Je kunt er wel naar vragen als je een mammografie krijgt zodat je het weet en bij klachten kunt vragen om aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld een 3-D-echo of een MRI-scan. Overleg met je (huis)arts welk aanvullend onderzoek in jouw geval zinvol is.

BVN volgt de ontwikkelingen op dit gebied actief en kijkt hoe zij het beste aandacht kan vragen voor dit onderwerp.

Vragen over dicht borstklierweefsel

Acht BVN het onderzoek uit de VS betrouwbaar?

De wetenschappelijke studies waarnaar wordt verwezen zijn van goede kwaliteit. 
Het 4-5 x verhoogde risico klopt, maar is wel voor vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel ten opzichte van vrouwen met heel weinig borstklierweefsel (<5%).

Voor ACR4 t.o.v. ACR1 bijvoorbeeld (iets minder extreme vergelijking) ligt het eerder in de orde van grootte van 3-3,5 x verhoogd (nog steeds heel groot in vergelijking met andere borstkankerrisicofactoren).

Wat is dicht borstklierweefsel nu precies?

Dicht borstweefsel bestaat uit een combinatie van epitheelcellen en steun- en bindweefsel (meer klierweefsel en minder vet).

Hoe kom ik erachter hoe dicht mijn borstklierweefsel is?

In geval van een diagnostisch mammogram (buiten bevolkingsonderzoek) kan het worden nagevraagd bij behandelend arts. 
Binnen het bevolkingsonderzoek wordt het vooralsnog niet standaard genoteerd en dus ook niet gecommuniceerd.

Is een mammografie dus wel/niet betrouwbaar voor mensen met dicht borstklierweefsel? En zo niet, welke methode van screening is dan het beste als ik dicht borstweefsel heb? Wat raadt BVN aan? 3D-echo? 

De gevoeligheid van mammografie is inderdaad veel lager voor vrouwen met dicht borstklierweefsel dan vrouwen met weinig borstklierweefsel, maar zeker niet ‘nul’. Het heeft dus zeker zin om mammografie te laten doen, maar we proberen betere mogelijkheden te vinden.
Voor de 3D-echo geldt net als voor de andere beeldvormende methoden die in het artikel van Hopman genoemd worden (MRI, gamma-imaging) dat ze nog niet systematisch onderzocht zijn in een populatie die vergelijkbaar is met de populatie in het Nederlandse bevolkingsonderzoek borstkanker.

Als er al onderzoeken gedaan zijn bij vrouwen met dicht borstweefsel, dan betreft het populaties die naast dat dichte borstweefsel ook nog op basis van andere risicofactoren een verhoogd risico hadden. Aangenomen mag worden dat de verhouding tussen de voor- en nadelen van aanvullende beeldvorming iets ongunstiger is in het bevolkingsonderzoek, vanwege het lagere risico. Dus moet voor deze specifieke groep eerst onderzocht worden of de voordelen opwegen tegen de nadelen.

De effectiviteit van de beeldvorming, de kans op fout-positieve uitslagen en in hoeverre deze de kwaliteit van leven beïnvloeden moet eerst systematisch onderzocht worden, ook in samenhang met de kosten, voordat men een goed overwogen aanbeveling kan maken voor vrouwen met dicht borstklierweefsel.