Criteria voor vermelding op de hulpwijzer

In de Hulpwijzer op deze website verwijzen we naar zorgverleners, hulpmiddelen en organisaties die aanvullende behandelingen en begeleiding bieden aan mensen die borstkanker hebben (gehad) of een erfelijke aanleg hebben voor borst- en eierstokkanker. Voor behandelingen en organisaties die kankeroverstijgend zijn, verwijzen we meestal naar de Verwijsgids Kanker.

In deze hulpwijzer proberen we je zo goed mogelijk te verwijzen, daarom staat er vooral borstkankerspecifieke hulp in. We verwijzen je zoveel mogelijk naar overkoepelende organisaties, omdat zij de kwaliteit waarborgen van de zorg. De informatie is bedoeld om je te informeren over het aanbod van hulp in Nederland. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie die op de websites staat waarnaar we verwijzen. We adviseren je om altijd de aangeboden informatie te controleren bij de vermelde bron of bij de vermelde contactpersoon.

Op de Hulpwijzer van deze website gaat het om zorgverleners, hulpmiddelen en organisaties die:

  • speciale aandacht besteedt aan de gevolgen van de (behandeling van) borstkanker;
  • die te plaatsen is onder een van de categorieën in de hulpwijzer;
  • bijdraagt aan het handhaven en/of verbeteren van kwaliteit van leven;
  • niet pretendeert gericht te zijn op directe genezing van borstkanker; wel op vermindering van klachten of herstel van dagelijkse activiteiten;
  • beschikbaar is in een of meerdere fasen van het ziekte- en hersteltraject;
  • kankerbreed zijn, maar niet worden geplaatst op de Verwijsgids Kanker, maar die wel voldoen aan bovenstaande  

Verwijsgids Kanker

Om de kwaliteit en betrouwbaarheid te bewaken van de informatie op de Verwijsgids Kanker werkt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) samen met met andere beroeps- en koepelorganisaties. Die bepalen de kwaliteitscriteria waaraan zorgverleners en organisaties moeten voldoen om opgenomen te kunnen worden in de Verwijsgids Kanker. Zij zorgen ook voor het aanleveren en actualiseren van de gegevens. 

Indien er geen koepelorganisatie is, dan wordt de opname getoetst aan de hand van criteria die zijn opgesteld door de werkgroep Criteria Externe Bronnen onder voorzitterschap van IKNL met vertegenwoordigers vanuit de redactie van Kanker.nl, de Verwijsgids Kanker en de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), waarbij Borstkankervereniging Nederland een van de leden is en participeert in deze werkgroep.

Laatste update: mei 2018