Complementaire zorg versus Alternatieve Geneeswijzen

Over Complementaire zorg en Alternatieve Geneeswijzen zijn veel vragen, maar weinig duidelijke antwoorden. Borstkankervereniging Nederland (BVN) maakt onderscheid in deze twee terreinen.

Wat is het verschil tussen Complementaire zorg en Alternatieve Geneeswijzen?

BVN maakt onderscheid tussen Complementaire zorg en Alternatieve Geneeswijzen. Het onderscheid zien wij als volgt: bij Alternatieve Geneeswijzen worden de behandelingen in plaats van de reguliere oncologische behandeling gegeven. Complementaire zorg is aanvullend op de reguliere zorg. Deze Complementaire zorg neemt dus niet de plaats in van de reguliere zorg.

Kankerpatiënten die gebruikmaken van Complementaire zorg zoeken vaak naar vermindering van klachten (pijn, angst, misselijkheid, vermoeidheid) en naar ondersteuning van het immuunsysteem. Het is een aanvulling op het zorgtraject.

Standpunt BVN

BVN staat niet achter alternatieve geneeswijzen, die in plaats van reguliere oncologische behandelingen worden gegeven. Hiermee bedoelen we behandelingen die de patiënt zelf kiest in plaats van de beschikbare reguliere behandelingen. Voor alternatieve geneeswijzen is onvoldoende wetenschappelijk bewijs.

BVN vindt het belangrijk dat iedereen een goede keuze kan maken wat betreft Complementaire zorg

Of complementaire zorg helpt, verschilt van patiënt tot patiënt. Om een goede keuze te maken vindt BVN het belangrijk dat:

  • Er betrouwbare informatie beschikbaar is over Complementaire zorg voor borstkankerpatiënten;
  • Er betrouwbare informatie beschikbaar is over mogelijke interacties tussen complementaire en reguliere behandelingen;
  • Borstkankerpatiënten hun behandelend arts informeren over het gebruik van Complementaire zorg en dat de arts hierover met de patiënt in gesprek gaat;
  • Er wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar de veiligheid en effectiviteit van Complementaire zorg bij (borst)kanker.

Om dit te bewerkstelligen sluit BVN zich aan bij het consortium van ZONMW. BVN volgt hierbij de adviezen van dit netwerk.

 

Lees meer over complementaire zorg en vind betrouwbare bronnen in het dossier Complementaire zorg.