Thermografie

Is thermografie een geschikte screeningsmethode voor borstkanker? Nee, thermografie is in de ogen van BVN geen alternatieve screeningsmethode voor de mammografie. 

(Naar aanleiding van berichtgeving 29-2-2016)

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat deze methode daarvoor geschikt is. Een thermografie laat temperatuur verschillen in de huid zien met behulp van infraroodopnamen. Infrarood kan niet diep door de huid heen dringen. Tumoren zitten dieper in het weefsel. Hierdoor is deze methode niet gevoelig genoeg om tumoren op te sporen, zeker niet in een vroeg stadium. Ook kunnen verkalkingen (die een voorstadium van kanker kunnen zijn) niet gevonden worden met thermografie. Op het moment dat er een afwijking wordt gevonden met thermografie kan dit bijvoorbeeld ook een ontsteking zijn en geen (beginstadium van) kanker.

Lees meer over thermografie