Preïmplantatie Genetische Diagnostiek

BVN standpunt Preïmplantatie Genetische Diagnostiek

De Gezondheidsraad heeft in januari 2006 een advies over Preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD) en screening uitgebracht. In dit standpunt geeft de Gezondheidsraad aan dat PGD bij erfelijke borstkanker en sommige vormen van darmkanker per geval zou moeten worden beoordeeld.

(Naar aanleiding van berichtgeving 2006)