BVN jaarbericht 2018

BVN is er voor borstkankerpatiënten en mensen met erfelijke of familiaire aanleg voor borstkanker en streeft een optimale kwaliteit van zorg en leven na. Dit jaarbericht geeft met een breed scala aan verhalen en cijfers een indruk hoe we daar in 2018 vorm en inhoud aan hebben gegeven. We voelen ons gesteund door alle mensen die BVN een warm hart toedragen en bijdragen met hun lidmaatschap en met hun vrijwillige inzet. Samen vervolgen we onze weg en we hopen dat nog velen ons zullen (blijven) steunen, ieder op zijn of haar eigen manier. Onze dank gaat ook uit naar alle samenwerkingspartners, voor hun vertrouwen in onze organisatie.

BVN jaarbericht 2018

klik op de afbeelding om het jaarbericht te downloaden.

Onderwerpen

  • Kwaliteit van zorg | Expertzorg, implant files, en genprofieltesten
  • Kwaliteit van leven | Nazorg, seksualiteit en medische hulpmiddelen
  • Eigen regie en gedeelde besluitvorming | Time-out project en tools Samen beslissen
  • Dossier borstreconstructie
  • BVN academie | activiteiten 2018
  • Wetenschappelijk onderzoek en de Patiënten Advies Groep (PAG)
  • Patient advocates
  • B-force | doelen die zijn bereikt
  • BVN in cijfers
  • Oncogen

Contact

Heb je vragen over dit jaarverslag of wil je een exemplaar ontvangen? Stuur dan een bericht naar ons secretariaat >