BVN en wetenschappelijk onderzoek

BVN vindt het belangrijk dat er een goed onderzoeksklimaat is in Nederland. Zo stimuleren we dat bij het vaststellen van de onderzoeksagenda het patiëntenperspectief wordt meegenomen, dat lopende onderzoeken en trials bij de patiënt bekend zijn en dat ook de resultaten inzichtelijk zijn voor de patiënt.