Bronnen

De teksten over seksuele problemen bij en na borstkanker zijn opgesteld in samenwerking met:

  • Ervaringsdeskundigen van de BVN expertgroep Late Gevolgen, waaronder Marie-Louise van de Hoef en Elvira Sabovic
  • Rianne Romijn, communicatieadviseur BVN
  • Mirjam Velting, programmamanager Kwaliteit van leven BVN
  • Dr. Henk Elzevier, werkzaam als uroloog en seksuoloog bij Leids Universitair Medisch Centrum ( LUMC)
  • Drs. Daniela Hahn, werkzaam als psycholoog-seksuoloog in eigen praktijk te Hilversum en bij Antoni van Leeuwenhoek (AvL). Tevens verbonden als medisch deskundig adviseur aan de Programmacommissie Erfelijkheid van BVN en medeauteur van het boek ‘80 vragen over kanker en seksualiteit’
  • Lisanne Hummel, MSc, psycholoog en promovendus met expertisegebied seksualiteit en borstkanker
  • Drs. Myrna Keurhorst, werkzaam als onderzoeker Lectoraat Verpleegkunde Saxion Hogeschool
  • Astrid Kremers, werkzaam als seksuoloog – cognitief gedragstherapeutisch werker bij seksuologie Praktijk Astrid Kremers en UMC Utrecht, tevens auteur van het boek ‘Aandacht voor seks’
  • Dr. Hilde de Vocht, psycholoog, werkzaam als onderzoeker en lector Verpleegkunde Saxion Hogeschool, gepromoveerd op het onderwerp seksualiteit en intimiteit tijdens kanker en in de palliatieve zorg
  • Team van deskundigen van de Polikliniek Seksuologie en het zorgverbeteringstraject De gêne voorbij, het Isala Oncologisch Centrum te Zwolle

Andere bronnen die zijn geraadpleegd zijn onder andere:

Het Borstkankerboek, Dr. H. Oldenburg en anderen

Handboek voor overlevers van kanker, J. Terlingen 

Kanker en Seksualiteit, veranderingen en gevolgen van de behandeling Handboek voor verpleegkundigen
C. Eeltink e.a.

Lief en leed: over seksualiteit, intimiteit en kanker, W.C.M. Weijmar Schultz en H.B.M. van de Wiel

Zorgboek Borstkanker, S. Kollaard e.a

80 vragen over kanker en seksualiteit, Antoni van Leeuwenhoek (AvL) en VU medisch centrum 

Themaboekje 'Wie denkt er nu aan seks', van Pal voor u. 

Dossier (vervroegde) overgangsklachten - late gevolgen, Borstkankervereniging Nederland (BVN)

Brochure ‘Borstkanker en seksualiteit’ van Kenniscentrum seksualiteit RutgersWPF 

Brochure ‘Kanker en seksualiteit’, van KWF

Brochure ‘Vruchtbaarheid & Borstkanker’ Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie (NNF)

Artikel ‘Als je relatie verandert door ziekte’ en ‘Seksuele problemen bij borstkanker’ van Kenniscentrum seksualiteit RutgersWPF 

Artikel ‘Over seks gesproken’, september 2013 B8

Artikel ‘Seksualiteit’ en 'Veranderingen

Proefschrift ‘Seksuele Gezondheid van Mensen met een Handicap 

en Chronische Ziekte’, J. Kedde

B-force raadpleging ‘Wat is jouw ervaring met seksualiteit en intimiteit bij borstkanker?’ 

© juni 2015 Borstkankervereniging Nederland (BVN)