Borstreconstructie vóór bestraling

Door bestraling kunnen de huid en borstspier beschadigen. Hierdoor is er een groter risico op complicaties en wordt een borstreconstructie moeilijker. 

Bestraling geeft een verhoogd risico op slechte wondgenezing en complicaties, met name als er voor de reconstructie een borstimplantaat wordt gebruikt. Overleg hierover met je plastisch chirurg. In enkele centra – waaronder het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en Tergooi Hilversum – wordt wel een reconstructie vóór bestraling gedaan. Overleg hierover met je plastisch chirurg.

Let op: Bestraling kan invloed hebben op een reconstructie. Het is belangrijk om de radiotherapeut (bestralingsarts) te betrekken bij het nemen van een besluit. Ná een reconstructie is de plek waar de tumor zat soms lastiger te bereiken voor de radiotherapeut. Hierdoor kan het gebied dat bestraald moet worden soms groter worden.

Lees hier het verhaal van Marianne, die eerst een reconstructie kreeg en daarna werd bestraald.