Gebruik van online ondersteuning bij de voorbereiding op ziekenhuisafspraken en/of beslissingen nemen

Heb jij gebruik gemaakt van online ondersteuning om je voor te bereiden op je afspraken in het ziekenhuis en/of om beslissingen te nemen? Dit vroegen wij aan de hand van een korte poll op onze Facebookpagina.

Dit kwam daar uit:

Uit deze korte poll blijkt dat de meeste borstkankerpatiënten geen gebruik hebben gemaakt van online ondersteuning. De reacties vullen aan dat de ziekte je overkomt en je op dat moment niet van het bestaan van dit soort ondersteuning afweet. Sommige mensen geven bovendien aan dat er voorheen geen online ondersteuning was in de tijd dat ze de diagnose kregen. Gelukkig is dat er nu wél.

Het overkomt je. Pas later weet je/hoor je van ondersteuning (wanneer het niet echt meer nodig is)

Bekijk het Facebookbericht om alle reacties terug te lezen >>

Wat is belangrijk voor jou?

Borstkankervereniging Nederland (BVN) vindt het belangrijk dat je de zorg krijgt die aansluit bij jouw voorkeuren. Dus welke behandeling die je arts voorstelt past het beste bij jou? Aan welke (nazorg)ondersteuning heb jij behoefte? Probeer na de diagnose momenten te vinden om stil te staan bij wat voor jou belangrijk is in je leven; nu en in de toekomst. En bij je zorgen, wensen en vragen. Praat daarover met je zorgverleners. Want alleen dan kunnen behandeling en (na)zorg zo goed mogelijk worden afgestemd op jouw voorkeuren.

Ondersteuning vanuit BVN

BVN biedt daarom een overzicht van keuzehulpen, zelfhulpprogramma's, apps en andere online ondersteuning aan die je in de verschillende fasen kan helpen. Je kunt deze gebruiken als voorbereiding op je behandeltraject. Zo zijn er keuzehulpen die ondersteunen in het gesprek tussen jou en je arts over het maken van keuzes tussen behandelingen. Ook zijn er diverse online instrumenten die helpen om helder te krijgen wat voor jou passende ondersteuning is. Of die je verder helpen bij herstel en het omgaan met bijvoorbeeld vermoeidheid of angst voor terugkeer.

Per categorie vind je een overzicht van online ondersteuning, met de beoordeling van BVN. Elk half jaar beoordelen we het gehele overzicht opnieuw (laatste update: juni 2018).

Bereid je voor met B-bewust

Om gesprekken met zorgverleners (of naasten) voor te bereiden heeft BVN - samen met (ex)patiënten en zorgverleners - 12 themalijsten met voorbeeldvragen voor jou ontwikkeld: B-bewust. Selecteer de vragen die voor jou relevant zijn en zet die op je eigen checklist. Deze checklist kun je steeds weer inzien, aanvullen, printen of mailen. Zo kan je zorgverlener de informatie op jouw behoefte afstemmen.

Kies een ziekenhuis met de Monitor Borstkankerzorg

Wist je dat we een website hebben die je veel betrouwbare informatie geeft over de borstkankerzorg in de verschillende ziekenhuizen in Nederland? Op de Monitor Borstkankerzorg kun je ziekenhuizen met elkaar vergelijken. Dit helpt bij het maken van een keuze voor het ziekenhuis dat het beste bij je past.

Informatie speciaal voor jou

Iedere persoon is anders en ieder borstkanker is anders. De informatiebehoefte is daarom niet bij iedereen hetzelfde. BVN heeft voor specifieke doelgroepen een eigen informatiepagina. Lees informatie speciaal voor:

Jonge vrouwen >>

Ouderen >>

Erfelijkheid en borstkanker >>

Uitgezaaide borstkanker >>

Mannen >>

Naasten >>

Onderzoek voorkeuren digitale zorg

Het Radboudumc heeft in samenwerking met Novartis Patient Academy een nieuw onderzoeksproject over digitale zorg opgezet. Het doel van het onderzoek is inventariseren welke behoeften patiënten hebben als het gaat om digitale zorg. En ook waaraan digitale zorg moet voldoen als het gaat om zaken als regie en privacy. De wens is dat met de uitkomsten van dit onderzoek uiteindelijk het patiënten perspectief door beleidsmakers wordt gewaarborgd in beleid. Je kunt deelnemen aan het onderzoek door een vragenlijst in te vullen via de applicatie REach.

Klik hier om je aan te melden >>