Borstkankermaand 2016

In de oktobermaand van 2016 hebben vele actieve leden van BVN, mammapoli’s, inloophuizen en anderen zich enorm ingezet voor (ex-)borstkankerpatiënten. Vele activiteiten stonden in het teken van het hoofdthema ‘late gevolgen’, maar ook andere onderwerpen kwamen aan bod. BVN bedankt iedereen die zich hiervoor heeft ingezet!

Enkele cijfers:
Aantal B-actief activiteiten: 24
Aantal activiteiten waarbij BVN aanwezig was: 19
Aantal nieuwe leden in de oktobermaand: 242

Zeeland | 25 oktober 2016 | Uitzaaiingen na borstkanker

Op deze bijeenkomst in het ZorgSaam ziekenhuis in Terneuzen is de film ‘het boek is nog niet uit’ getoond. Daarna heeft Dr. van Dijk aan de hand van een presentatie mogelijke vragen beantwoord waarmee je te maken kun krijgen als je uitzaaiingen hebt. Er was een actieve wisselwerking met de aanwezigen. De aanwezigen waren na afloop zeer tevreden. Zaal zat helemaal vol met 50 deelnemers.

Limburg | 12 oktober 2016 | Late Gevolgen bij Borstkanker

‘Borstkanker zaait zich uit in je leven!’ Doordat steeds meer mensen borstkanker overleven, zijn er  ook steeds meer mensen die met late gevolgen te maken hebben. Late gevolgen door de borstkanker zelf of door de behandeling ervan. De overweldigende belangstelling (een volle zaal met ca. 90 belangstellenden) gaf al aan hoe zeer dit onderwerp speelt onder de mensen. Er kwamen 5 sprekers aan bod die een inleiding gaven over een aantal van de late gevolgen. Ze gaven aan wat er op kan treden , maar ook hoe je ermee om kunt gaan of waar je naar toe kunt voor ondersteuning.  Na het centraal gedeelte  werd er nog druk gediscussieerd over de diverse onderwerpen. Bij het naar huis gaan kreeg iedereen een kennisdocument mee met informatie, tips en verwijzingen. Een mooie avond met veel belangstelling.

Gelderland | 6 oktober 2016 | Late Gevolgen

In samenwerking met het Slingeland Ziekenhuis hebben actieve leden van BVN een geslaagde informatieavond gehouden in het ziekenhuis. Het aangrijpende verhaal over een vrouw met borstkanker, dat als inleiding werd voorgelezen door Heleen Jansen, raakte de toehoorders zichtbaar. Geconcentreerd werd er vervolgens geluisterd naar Maaike Piek, medisch maatschappelijk werker en Wil Berghuis, seksuoloog, beide werkzaam in het Slingeland Ziekenhuis. Zij wisten de zaal te boeien met het thema: ‘De gevolgen van borstkanker; Anders, maar toch verder’. Het was geweldig om mee te maken hoe met humor en flair een gevoelig onderwerp als de problemen rondom seksualiteit, bespreekbaar werd gemaakt. De ‘finishing touch’ werd gevormd door de informatietafels met folders over diverse therapeutische praktijken, met informatie over het Inloophuis Oude IJssel en natuurlijk met info en leuke gadgets van BVN. Al met al een prima avond waar BVN afdeling Doetinchem met veel plezier op terug kijkt.

Utrecht | 30 oktober 2016 | Jong Borstkanker

Op zondag 30 oktober hield Stiching Jong Borstkanker in samenwerking met Centrum Cabane een lotgenotenbijeenkomst. De bijeenkomst werd gehouden in de gezellige woonkamer van Centrum
Cabane in Utrecht. Het doel van de bijeenkomst was het bij elkaar brengen van jonge vrouwen met borstkanker zodat ze lotgenoten kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Om dit alles in een
ongedwongen sfeer te doen hebben de vrouwen een workshop high tea gekregen waarbij heerlijke hapjes zijn gemaakt. Deze workshop werd verzorgt door twee medewerksters van Cabane die dit met veel liefde en enthousiasme hebben gedaan. Het werd dan ook een zeer geslaagde middag. Na een voorstelrondje, zijn we aan de slag gegaan met de high tea. Al snel werd overal druk gekletst, gelachen, serieus gepraat en ondertussen gebakken en gekookt. Na ongeveer anderhalf uur stond er een fantastische high tea klaar met heerlijke hapjes en kon aan tafel verder gekletst worden. De tijd vloog voorbij en aan het eind van de middag werden email adressen en telefoonnummers uitgewisseld. Al met al een zeer geslaagde middag!