Borstkankergen

BVN: Actief risicodragers borstkankergen binnen familie opsporen én inlichten

Het actief opsporen van mensen die risicodrager zijn van het borstkankergen BRCA1 en -2 is van levensbelang. BVN kent meerdere verhalen van patiënten die niet goed of te laat werden geïnformeerd.

(Naar aanleiding van berichtgeving 28-8-2015)

Wat vindt BVN dat er moet gebeuren?

  • Belang van tijdig informeren

BVN weet uit verhalen van haar leden hoe belangrijk het is dat mensen met een genmutatie tijdig worden geïnformeerd over de risico’s die het hebben van een genmutatie met zich meebrengt en de mogelijkheden om kanker te voorkomen.

  • Duidelijke verantwoordelijkheid bij medisch professional

BVN is voorstander van actieve cascadescreening met een duidelijke verantwoordelijkheid voor de medisch professional om tot een goede afronding van het proces van het informeren van de risicodragers te komen. 

  • Maatschappelijk relevant

De maatschappelijke relevantie wordt nog eens benadrukt doordat ook bij andere kankersoorten mensen risicodrager kunnen zijn van een ernstige aandoening waar in de preventieve of curatieve sfeer iets aan te doen is. 

Agenda

dinsdag, 1 september 2020 | 15:30 tot 16:30 uur
dinsdag, 8 september 2020 | 15:30 tot 16:30 uur