Boost-bestraling bij borstkanker

Soms krijg je na de bestraling van de hele borst nog een boost-bestraling (spreek uit al boest). Dat is een extra dosis bestralingen op de plek waar de tumor heeft gezeten. Een extra boost dosis zorgt ervoor dat de kans dat de kanker terugkeert in de borst, nog kleiner wordt. Dit levert dus vooral winst op als de kans op terugkeer wat hoger dan gemiddeld ingeschat is. Factoren die een rol spelen bij het terugkomen van de tumor zijn relatief jonge leeftijd, eigenschappen van de tumor, en hoe compleet de tumor verwijderd is tijdens de operatie.

Een boost-bestraling kan een minder mooi cosmetisch resultaat geven, maar dit betekent niet dat een plastisch chirurgische ingreep altijd noodzakelijk is. Plastische chirurgische correctie helpt voor sommige patiënten op termijn wel om het resultaat mooier te maken. 

De boost-bestraling kan op 3 manieren gegeven worden:

  • na de borstbestraling een extra serie uitwendige bestralingen met een hogere dosis en op een kleiner gebied. Meestal gaat het om 8 bestralingen, dus 1,5 à 2 weken extra.
  • gelijktijdig met de borstbestraling. Er wordt dan een geïntegreerd bestralingsplan gemaakt met een bepaalde stralingsdosis voor de borst en een hogere dagelijkse dosis (boost) in het tumorgebied. Dit heet ‘simultaneous integrated boost’ (SIB)
  • een inwendige bestraling met radioactieve stof via holle naalden op de plaats waar de tumor heeft gezeten. Inwendige bestraling komt bij borstkanker minder vaak voor.

Soms worden ook de lymfeklierstations in de oksel, langs het borstbeen of langs het sleutelbeen bestraald. Lymfeklierstations zijn plekken waar veel lymfeklieren samenkomen. Of bestraling daar nodig is, hangt af van de aanwezigheid van eventuele uitzaaiingen in de lymfeklieren.