Biopsie bij borstkanker

De arts doet altijd een biopsie om een definitieve diagnose te stellen. Je krijgt hiervoor altijd plaatselijke verdoving. Bij een biopsie wordt er een stukje weefsel weggehaald op de plek waar de afwijking is te zien. Dit gebeurd met een dikkere, holle naald. Het stukje weefsel dat verwijderd is heet het biopt. De patholoog onderzoekt daarna het weefsel onder een microscoop. Hij kijkt of er kwaadaardige cellen te zien zijn. Ook kan hij in het biopt testen of de tumor hormoongevoelig en/of HER2 positief is. Met de uitslag stelt je arts de definitieve diagnose.

Verschillende manieren

Bij een biopsie haalt de arts een stukje of meerdere stukjes weefsel weg van de plaats waar de afwijking zit. Hij kan dit weefsel op verschillende manieren verwijderen. Bijvoorbeeld:

  • met een dikke naald
  • via een klein sneetje
  • tijdens een (kijk)operatie

Verwijdert de arts de tumor operatief? Dan snijdt hij ook het gebied weg waar de biopsie genomen is. Zodat daar geen tumorcellen kunnen achterblijven.

Beeld bij biopsie

Voor de ingreep is soms een echografie nodig. Een enkele keer is een CT-scan of MRI-scan nodig. Dit heet een echogeleide biopsie, een CT-geleide of een MRI-geleide biopsie. Op een beeldscherm ziet de arts precies wat hij doet.

Verdoving

Voor deze ingreep wordt je laatselijk verdoofd of je gaat onder narcose. Dit hangt af van de plaats van de biopsie en de methode. Soms wordt je voor korte tijd opgenomen in het ziekenhuis.

Uitslag

Een patholoog onderzoekt het weggenomen weefsel onder de microscoop. Met de uitslag kan de arts met zekerheid vaststellen of een tumor goed- of kwaadaardig is en kan hij de definitieve diagnose stellen. Het duurt minimaal 3 tot 5 werkdagen voordat je de uitslag van dit onderzoek krijgt.

Een ander woord voor dit type weefselonderzoek is histologisch onderzoek.