bevacizumab

Bevacizumab (Avastin®) is een monoklonaal antilichaam. Een monoklonaal antilichaam  is een eiwit dat een specifieke structuur (antigen) kan herkennen en daaraan kan binden. 

 

Voor wie?

De enige angiogeneseremmer die geregistreerd is voor borstkanker is bevacizumab, en deze is specifiek goedgekeurd voor gebruik bij uitgezaaide, HER2-negatieve borstkanker die nog niet eerder is behandeld. Bevacizumab  wordt gegeven in combinatie met paclitaxel (merknaam Taxol®) of met capecitabine (merknaam Xeloda®) (beide chemotherapiesoorten).

Hoe wordt bevacizumab toegediend?

Bevacizumab  wordt tweewekelijks of driewekelijks toegediend via een infuus in de ader. De behandeling zal doorgaan tot de ziekte verergerd of tot de bijwerkingen niet meer te verdragen zijn. Bevacizumab wordt gegeven in combinatie met paclitaxel of capecitabine. Paclitaxel wordt ook toegediend via een infuus in de ader en capecitabine is een tablet dan iedere 12 uur geslikt moet worden.

Effectiviteit

De werking van bevacizumab  is onderzocht in een studie dat bevacizumab gecombineerd met paclitaxel vergeleek met paclitaxel alleen. Patiënten die werden behandeld met bevacizumab leefden gemiddeld 11,8 maanden zonder verergering van de ziekte , versus 5,9 maanden in de paclitaxel groep. Door de toevoeging van bevacizumab duurde het dus 6 maanden langer voor de ziekte verergerde. In de RIBBON-1-studie, waar bevacizumab gecombineerd werd met capecitabine, duurde het gemiddeld 2,9 maanden langer voor de ziekte verergerde door de toevoeging van bevacizumab.

In beide onderzoeken is ook gekeken naar de overleving van patiënten, hieruit bleek dat bevacizumab er niet voor zorgt dat patiënten langer leefden dan de patiënten die het niet kregen. Dit is ook de rede geweest dat de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) de goedkeuring voor het gebruik van bevacizumab bij borstkanker in 2011 heeft ingetrokken.

Je behandelend arts kan  inschatten of behandeling met bevacizumab in jou geval zinvol voor je is.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen van bevacizumab die vaak voorkomen (1 op de 10 gebruikers) zijn onder andere:

  • Bloedingen,
  • Hoge bloeddruk,
  • Problemen met wondgenezing na een operatie,
  • Gevoelloosheid van of tintelingen in de handen en voeten,
  • Verlaagd aantal bloedcellen, waaronder witte bloedcellen die helpen bij het bestrijden van Infecties (wat samen kan gaan met koorts) en cellen die helpen om het bloed te laten stollen,
  • Gebrek aan energie of vermoeidheid,
  • Diarree, misselijkheid en braken.

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum (Lareb) bewaakt de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins in heel Nederland. Hier kun je de bekende bijwerkingen van bevacizumab  bekijken of een bijwerking melden.