Bestuur

Het bestuur van BVN functioneert als een toezichthoudend bestuur; de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van directie en bestuur zijn vastgelegd in een bestuursreglement en een daarop afgestemd directiereglement. Kaders voor deze reglementen zijn de statuten van BVN, de BVN-meerjarenstrategie en de geldende governanceregelgeving.

 

Het bestuur komt 7 keer per jaar bijeen en werkt op basis van een jaarplancyclus. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille of aandachtsgebied. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, binnen de door de algemene vergadering vastgestelde beleidskaders. Een meerderheid van de bestuursleden is ervaringsdeskundig op het gebied van borstkanker (of met een partner met borstkanker) en/of met een erfelijke aanleg voor borstkanker.

De leden van bestuur zijn voor vragen bereikbaar per e-mail: bestuur@borstkanker.nl 

Wie zit er in het bestuur?

  • AnneLoes van Staa | voorzitter 
  • Marian van der Berg | penningmeester 
  • Christoph Marthaler
  • Hans Sureveen 
  • Liesbeth Verheggen 
  • Maritza Fellinger 

AnneLoes van Staa

De eigen wijsheid van de patiënt vult de deskundigheid van de professional goed aan. Als zorginhoudelijk bestuurslid zou Anneloes vanuit een sterke patiëntenorganisatie als BVN een brug willen slaan naar de organisaties van zorgprofessionals om zo samen te werken aan (nog) betere borstkankerzorg. Haar medische en verpleegkundige achtergrond wil zij daarvoor inzetten. 

Marian Van der Berg

Na jaren ervaring in de zakelijke dienstverlening is Marian nu werkzaam als verloskundige: “Als borstkankerpatiënt heb ik persoonlijk ervaren hoe waardevol en belangrijk een patiëntenorganisatie is. Ik heb veel gebruik gemaakt van de beschikbare informatie op borstkanker.nl. Een functie als bestuurslid van BVN spreekt mij zeer aan vanwege ontwikkelingen en vernieuwingen in de zorg. Naar mijn mening zal in de toekomst de relatie tussen patiënt en medisch specialist vooral gericht zijn op het optimaliseren van de kwaliteit van leven. Dit is meer dan alleen de behandeling van ziekte. Een sterke patiëntenorganisatie kan een brug slaan naar zorgprofessionals, zorgverzekeraars en overheid. Ik onderschrijf daarom het belang van een sterke patiëntenvereniging. BVN heeft deze rol al goed opgepakt en is een autoriteit voor partijen in de borstkankerzorg in het vertolken van de stem van de patiënt.

Christoph Marthaler

Christoph is ondernemend en verbindend. In zijn loopbaan heeft hij zich altijd ingezet voor zorgorganisaties, zowel nationaal als internationaal. Zijn motivatie om actief te worden voor BVN ontstond toen zijn partner borstkanker kreeg: “Collectieve belangenbehartiging vind ik belangrijk en leuk. Ik heb daarin ervaring opgedaan als lobbyist van het Reumafonds en als bestuurslid van Ergotherapie Nederland. Ik wil graag met mijn inzet een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van zorg voor borstkankerpatiënten in Nederland.”

Hans Sureveen

Van juli 2013 tot december 2014 was Hans interim-directeur van BVN. Zijn verbondenheid met de vereniging is nadien blijven bestaan: “Meehelpen aan het verwezenlijken van goede zorg voor mensen met borstkanker, dan wel met een erfelijke aanleg voor borstkanker is mijn drijfveer. Ik heb een aantal patiëntenverenigingen op interimbasis mogen (bege)leiden en doe projecten in patiëntenland. Ik ken het veld daardoor redelijk goed en weet wat erbij komt kijken om een vereniging met voornamelijk vrijwilligers, maar ook betaalde krachten, in harmonie en effectief te laten functioneren. Het lijkt mij dat deze ervaring voor BVN nuttig kan zijn. Ik ben ook jurist, dus zal het profiel juridisch wel het meest bij mij passen."

Liesbeth Verheggen

Als bestuurslid wil Liesbeth bewerkstelligen dat zorgverleners hun informatie en communicatie afstemmen onder andere op de wensen en behoeftes van lotgenoten en hun naasten. Daarnaast wil ze zich ervoor inzetten om ledengroei van de BVN te bewerkstelligen om samen met andere organisaties een nog krachtigere factor van belang te worden.

Maritza Fellinger

Maritza wil haar werk en levenservaring inzetten voor BVN door zich in te zetten voor het belang van de patiënt en haar omgeving. Zij wil samen, in co-creatie, onderwerpen agenderen. Bij de overheid, het ziekenhuis, de zorgverzekeraar, onderzoekers, zorgverleners en  alle andere mogelijke betrokkenen. Maritza vindt het van groot belang dat de patiënt zelf participeert. Niet praten over maar met….

In memoriam: Inez Rongen

Begin oktober (2018) bereikte ons het bericht dat Inez Rongen is gestorven aan de gevolgen van borstkanker. Voor haar familie, vrienden en voor ons als bestuur en medewerkers kwam dit nieuws als een grote schok. In mei dit jaar aanvaarde Inez met veel enthousiasme haar taak binnen het bestuur van BVN nadat ze door de Algemene Ledenvergadering was gekozen.