Bestuur

Het bestuur van BVN functioneert als een toezichthoudend bestuur; de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van directie en bestuur zijn vastgelegd in een bestuursreglement en een daarop afgestemd directiereglement. Kaders voor deze reglementen zijn de statuten van BVN, de BVN-meerjarenstrategie en de geldende governanceregelgeving.

 

Het bestuur komt 7 keer per jaar bijeen en werkt op basis van een jaarplancyclus. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille of aandachtsgebied. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, binnen de door de algemene vergadering vastgestelde beleidskaders. Een meerderheid van de bestuursleden is ervaringsdeskundig op het gebied van borstkanker (of met een partner met borstkanker) en/of met een erfelijke aanleg voor borstkanker.

De leden van bestuur zijn voor vragen bereikbaar per e-mail: bestuur@borstkanker.nl 

Wie zit er in het bestuur?

  • Engelien Calis | voorzitter
  • Jeannette van Velsen-de Vries | vicevoorzitter
  • Christoph Marthaler | secretaris
  • Marian van der Berg | penningmeester 
  • Hans Sureveen
  • Maritza Fellinger

Engelien Calis

Engelien is al jaren werkzaam in directiefuncties in het hoger onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. In 2010 kreeg ze zelf borstkanker en kwam ze in een mallemolen terecht: “Hoewel ik mezelf als een mondige patiënt beschouwde, dacht ik toch regelmatig ‘dat kan anders, dat kan beter in de begeleiding en ondersteuning’. Vaak had ik het gevoel dat ik naast het ziek zijn, ook het systeem om mij heen moest managen”. Sindsdien zet ze zich voor verschillende organisaties in om de borstkankerzorg te verbeteren.

Jeannette van Velsen-de Vries

Als directeur van een arbeidsmarktfonds werkt Jeannette samen met vakbonden en werkgevers aan goed, veilig en vitaal werken in het hbo. Daarnaast is ze toezichthouder bij het voortgezet speciaal onderwijs. Op basis van haar achtergrond en ervaring zet zij zich graag in voor BVN: “Ik hoop als bestuurslid van BVN een bijdrage te kunnen leveren aan de samenwerking en verbinding met andere partijen om nog meer ondersteuning en draagvlak voor de vereniging en de verschillende activiteiten te kunnen realiseren”.

Christoph Marthaler

Christoph is ondernemend en verbindend. In zijn loopbaan heeft hij zich altijd ingezet voor zorgorganisaties, zowel nationaal als internationaal. Zijn motivatie om actief te worden voor BVN ontstond toen zijn partner borstkanker kreeg: “Collectieve belangenbehartiging vind ik belangrijk en leuk. Ik heb daarin ervaring opgedaan als lobbyist van het Reumafonds en als bestuurslid van Ergotherapie Nederland. Ik wil graag met mijn inzet een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van zorg voor borstkankerpatiënten in Nederland.”

Marian van der Berg

Na jaren ervaring in de zakelijke dienstverlening is Marian nu werkzaam als verloskundige: “Als borstkankerpatiënt heb ik persoonlijk ervaren hoe waardevol en belangrijk een patiëntenorganisatie is. Ik heb veel gebruik gemaakt van de beschikbare informatie op borstkanker.nl. Een functie als bestuurslid van BVN spreekt mij zeer aan vanwege ontwikkelingen en vernieuwingen in de zorg. Naar mijn mening zal in de toekomst de relatie tussen patiënt en medisch specialist vooral gericht zijn op het optimaliseren van de kwaliteit van leven. Dit is meer dan alleen de behandeling van ziekte. Een sterke patiëntenorganisatie kan een brug slaan naar zorgprofessionals, zorgverzekeraars en overheid. Ik onderschrijf daarom het belang van een sterke patiëntenvereniging. BVN heeft deze rol al goed opgepakt en is een autoriteit voor partijen in de borstkankerzorg in het vertolken van de stem van de patiënt.

Hans Sureveen

Van juli 2013 tot december 2014 was Hans interim-directeur van BVN. Zijn verbondenheid met de vereniging is nadien blijven bestaan: “Meehelpen aan het verwezenlijken van goede zorg voor mensen met borstkanker, dan wel met een erfelijke aanleg voor borstkanker is mijn drijfveer. Ik heb een aantal patiëntenverenigingen op interimbasis mogen (bege)leiden en doe projecten in patiëntenland. Ik ken het veld daardoor redelijk goed en weet wat erbij komt kijken om een vereniging met voornamelijk vrijwilligers, maar ook betaalde krachten, in harmonie en effectief te laten functioneren. Het lijkt mij dat deze ervaring voor BVN nuttig kan zijn. Ik ben ook jurist, dus zal het profiel juridisch wel het meest bij mij passen."

Maritza Fellinger

Maritza wil haar werk en levenservaring inzetten voor BVN door zich in te zetten voor het belang van de patiënt en haar omgeving. Zij wil samen, in co-creatie, onderwerpen agenderen. Bij de overheid, het ziekenhuis, de zorgverzekeraar, onderzoekers, zorgverleners en  alle andere mogelijke betrokkenen. Maritza vindt het van groot belang dat de patiënt zelf participeert. Niet praten over maar met….