Bestraling

Radiotherapie (bestraling) wordt over het algemeen gezien als een behandeling die je ook op oudere leeftijd goed kunt verdragen, al kunnen de bijwerkingen wel langer aanhouden. Maar het intensieve bestralingsschema, waarbij je drie tot vier weken vijfmaal per week naar het radiotherapeutisch centrum moet komen, maakt de behandeling voor veel ouderen zwaar. Soms is het beter om vooraf het behandelplan aan te passen (met bijvoorbeeld minder sessies) dan te kiezen voor een plan dat misschien niet kan worden voltooid. 

Niet bestralen?

In de TOP-studie, die samen met BVN is ontwikkeld en eind 2016 start, wordt onderzocht of bij patiënten met een laag risico op terugkeer de bestraling in zijn geheel kan worden weggelaten. De bestraling verlaagt de kans op terugkeer weliswaar, maar als het risico op terugkeer al erg laag is, is dat de bijwerkingen misschien wel niet waard, en ben je eerder geneigd om voor kwaliteit van leven te kiezen. Lees ook het artikel in Blad B over de TOP-studie.

Verder wordt er momenteel door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onderzoek gedaan naar bestraling bij minder vitale ouderen. Hebben ouderen met ook andere ziektes meer bijwerkingen van de bestraling? En als die er zijn, zijn deze bijwerkingen dan goed te behandelen?

Bijwerkingen

Bestraling heeft bijwerkingen; bijvoorbeeld het risico op hartschade. Er bestaan speciale ademhalingstechnieken om dit risico te verminderen. Omdat die schade pas jaren na de behandeling optreedt, werden deze technieken vroeger niet vaak toegepast bij ouderen met borstkanker. Die grens lijkt op te schuiven. Logisch, aangezien een vitale 70-jarige tegenwoordig een levensverwachting van 18 jaar heeft. Bespreek dit ook met je arts omdat het belangrijk is stil te staan bij wat je zelf wilt en van de behandeling verwacht.