Belangenbehartiging

Borstkankervereniging Nederland (BVN) is een professionele patiëntenorganisatie voor iedereen die te maken heeft (gehad) met borstkanker en/of erfelijk belast is. BVN streeft naar een zo goed mogelijke kwaliteit van borstkankerzorg, kwaliteit van leven en het versterken/behouden van eigen regie/zelfmanagement.

BVN doet dit door goede, actuele informatie te geven, lotgenotencontact te organiseren en de belangen van patiënten te behartigen. BVN brengt bijvoorbeeld via ervaringsdeskundige patient advocates het patiëntenperspectief onder de aandacht bij overheid, zorgverleners, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden. Op deze manier krijgen patiëntervaringen en patiëntbelangen een waardevolle plek in beleid en onderzoek.

Patiënt advocates

De patient advocates spelen als (ex-)patiënten een belangrijke rol in het kader van belangenbehartiging binnen de borstkankerzorg. De goed geïnformeerde actieve leden leveren vanuit patiëntperspectief een waardevolle bijdrage op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, in richtlijncommissies, bij de ontwikkeling van zorgpaden, in de lobby met betrekking tot de beschikbaarheid van geneesmiddelen en diverse ontwikkelingen in de borstkankerzorg. Daarnaast zijn zij binnen de ziekenhuizen belangrijke ambassadeurs van BVN op het gebied van producten als B-bewust en de Monitor Borstkankerzorg.

Goed geïnformeerd

Het team van BVN werkt intensief samen met een grote groep ervaringsdeskundigen. Zij worden door BVN geschoold tot ambassadeurs van de vereniging en inhoudelijk deskundigen. Zij bezoeken o.a. zorgcongressen in binnen- en buitenland, waardoor ze op de hoogte zijn van de meest actuele medische ontwikkelingen.

Belangenbehartiging op 3 terreinen

BVN behartigt de belangen van patiënten binnen drie terreinen rondom de borstkankerzorg in Nederland (klik voor meer info):

  1. Kwaliteit van zorg
  2. Kwaliteit van leven
  3. Eigen regie