Behandelplan

Nadat je diagnose bekend is, kan er een behandelplan worden opgesteld. Omdat iedere patiënt en iedere tumor anders is, krijgt iedereen een individueel behandelplan. In een individueel behandelplan staat welke behandelingen het best aansluiten bij jouw type en stadium van borstkanker. Op basis van je persoonlijke situatie en de tumorkenmerken stelt je arts het best denkbare behandelplan op. Hij doet dat in samenwerking met jou en het multidisciplinaire team. Je kunt zelf invloed uitoefenen op je behandelplan. Soms zijn er alternatieven beschikbaar, of is er ruimte voor aanpassing, bijvoorbeeld in de behandelvolgorde. Je kunt de (on)mogelijkheden bespreken met je arts. 

Individueel (na)zorgplan

Waar het behandelplan de medische behandeling bespreekt, beschrijft het individueel (na)zorgplan het hele behandeltraject. Het bevat informatie over zowel de medische behandeling als over de lichamelijke en psychosociale gevolgen van je ziekte en de behandelingen. 

Het individueel (na)zorgplan gaat uit van jouw situatie en jouw ervaringen. Samen met je behandelend arts en/of verpleegkundig specialist of casemanager stel je het (na)zorgplan op. Je kunt worden doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverleners.

Het doel van het (na)zorgplan is het optimaliseren van je kwaliteit van
leven tijdens en na de behandelingen. Vraag aan je behandelaar of er voor jou een individueel (na)zorgplan is of komt. Kijk ook of erin staat wie je hoofdbehandelaar is en wie je aanspreekpunt is bij vragen.

Wat staat er in een behandelplan?

Je diagnose is uitgangspunt voor het behandelplan. In een behandelplan staat welke behandelingen het best aansluiten bij jouw type en stadium van borstkanker. Vaak gaat het om een combinatie van behandelingen, bijvoorbeeld een operatie en een chemokuur of bestraling, of alle drie. Afhankelijk van het stadium van de borstkanker heeft het behandelplan betrekking op het bestrijden of verzachten van de ziektesymptomen, verlenging van het leven en de kwaliteit van leven.

Het behandelplan komt tot stand in een multidisciplinair overleg (MDO). Daarbij zijn diverse specialisten aanwezig: een chirurg (operatieve ingreep), een radioloog (beeldonderzoek), een patholoog (cel- en weefselonderzoek), een internist/oncoloog (behandeling chemotherapie, hormoontherapie en begeleiding klachten) een radiotherapeut (bestralingen), een verpleegkundig specialist/ mammacareverpleegkundige (begeleiding of behandeling), een klinisch geneticus (erfelijkheid), een plastisch chirurg (reconstructie) en op aanvraag een fertiliteitsarts (vruchtbaarheid, kinderwens) en een medisch psycholoog.

Tijdens het MDO bespreken de specialisten de bevindingen van het lichamelijk onderzoek, de beeldonderzoeken (mammografie, echografie, eventueel MRI) en het pathologisch rapport (uitslag van het cel- en/of weefselonderzoek). Veel factoren spelen een rol bij de totstandkoming van het behandelplan. Grofweg: het ziektestadium, leeftijd, geslacht, aanwezigheid van andere ziekten, eventuele erfelijke belasting, tumorkenmerken (grootte, hormoongevoeligheid, HER2/neu-positief), wel/geen uitzaaiingen in de lymfklieren of elders in het lichaam, mogelijke kinderwens en jouw wensen voor behandeling. Omdat de specialisten zich moeten houden aan landelijke richtlijnen, zal er na analyse van de beschikbare informatie in elk ziekenhuis een vergelijkbaar behandelplan uitrollen.

Het MDO bespreekt ook of je met jouw diagnose kunt deelnemen aan een wetenschappelijke studie voor een nog betere behandeling van borstkanker in de toekomst.

Het behandelplan wordt telkens geëvalueerd. Wanneer er nieuwe informatie beschikbaar komt, bijvoorbeeld na aanvullende onderzoeken, brengt de betrokken specialist deze in bij het MDO. Als het nodig is, stelt het MDO het behandelplan dan bij.

Neem de tijd en bereid je voor

Het is niet nodig meteen te beslissen over de geadviseerde behandeling. Neem de tijd en maak een afspraak voor een tweede gesprek als je daar behoefte aan hebt. Bestudeer in de tussentijd de schriftelijke informatie die je meekrijgt. Overweeg tevens of je wilt deelnemen aan een voorgestelde wetenschappelijke studie. Raadpleeg eventueel je huisarts of de verpleegkundig specialist. Kortom: gebruik de tijd om je vragen en wensen over je behandeling goed voor te bereiden.

Handvatten voor een goede voorbereiding vind je op onze website onder de naam B-Bewust. Hier vind je op specifieke thema’s toegespitste voorlichtingsmaterialen waaronder checklists en filmpjes ter voorbereiding op gesprekken met zorgverleners en op de behandelingen.

Verder is het handig om een vragenboekje aan te leggen waarin je je vragen aan de arts noteert. Goed geïnformeerd ga je met meer vertrouwen je behandeling tegemoet.

Invloed uitoefenen op je behandelplan

Op basis van je persoonlijke situatie en de tumorkenmerken (pathologisch rapport) wordt het best denkbare behandelplan opgesteld. Soms zijn er alternatieven of is er ruimte voor aanpassing, bijvoorbeeld in de behandelvolgorde. Bespreek de (on)mogelijkheden.
Soms móét je kiezen. Bijvoorbeeld of je bij verwijdering van je borst een (directe) borstreconstructie wilt. Kiezen gaat beter als je van tevoren weet wat de risico’s en bijwerkingen zijn van de behandelingen op de korte én lange termijn. Vraag ernaar. Het is de taak van de arts je zo te begeleiden dat je zo min mogelijk last hebt van bijwerkingen. Tegenwoordig is er veel mogelijk om aanvullende behandelingen beter te verdragen en late gevolgen te beperken. Twijfel je over een bepaalde behandeling, weeg ‘niet doen’ dan af tegen de consequenties van de behandeling en bespreek je twijfels met je arts.

Second opinion vragen

Het is belangrijk dat je vertrouwen hebt in je behandeling. Bij twijfel heb je misschien behoefte aan een second opinion. Dat kan. Realiseer je wel dat een second opinion niet zaligmakend is. Want welke keuze is de beste bij twee verschillende adviezen? Lees hier meer over een second opinion