Behandeling uitgezaaide borstkanker

Uitgezaaide borstkanker is in de meeste gevallen niet meer te genezen. De behandeling richt zich daarom op zo lang mogelijk leven met een goede kwaliteit van leven. Dit wordt in de oncologie een palliatieve behandeling genoemd. Deze kan de groei en verspreiding van uitgezaaide borstkanker maanden tot jaren remmen. Hoelang de palliatieve fase duurt, hangt af van hoe goed de behandeling aanslaat. Sommige mensen leven jaren met uitgezaaide borstkanker. Lees hier meer over in ons blad B

De behandeling bij uitgezaaide borstkanker is voor iedereen anders. Het hangt af van de eigenschappen van de tumor en persoonlijke kenmerken zoals leeftijd en de conditie van de patiënt. Hierover lees je meer in het behandelplan op Kanker.nl.

Er zijn steeds meer behandelingen beschikbaar voor uitgezaaide borstkanker. De arts overweegt samen met de patiënt welke behandeling de beste optie is. Voor verschillende soorten uitzaaiingen kunnen verschillende soorten behandelingen gekozen worden. Gesprekshulp uitgezaaide borstkanker helpt je om de gesprekken met je arts voor te bereiden en geeft je een overzicht van de keuzes die je hebt gemaakt en in de toekomst nog moet maken.

Behandeling van hormoongevoelige uitzaaiingen

De behandeling voor hormoongevoelige uitzaaiingen is hormoontherapie. Soms krijg je dit in combinatie met een vorm van doelgerichte therapie (zoals een mTOR-remmer of CDK4/6-remmer), omdat dit de werking van hormoontherapie kan verbeteren. Na verloop van tijd kan het zijn dat de uitzaaiingen niet meer op de hormonale therapie reageren. Of er zijn teveel uitzaaiingen. Er is dan een mogelijkheid om verder te behandelen met chemotherapie.

Behandeling van HER2-positieve uitzaaiingen

Bij HER2-positieve uitzaaiingen bestaat de eerste behandeling vaak uit chemotherapie en doelgerichte therapie. Aangezien chemotherapie veel bijwerkingen heeft en daardoor de kwaliteit van leven kan verslechteren, worden meestal minder zware middelen en/of lagere doseringen gebruikt dan bij chemotherapie bij genezing van borstkanker.

Behandeling van hormoongevoelige en HER2-positieve uitzaaiingen

Uitzaaiingen die hormoongevoelig én HER2-positief zijn, worden vaak behandeld met zowel hormoontherapie als doelgerichte therapie. Soms krijgen patiënten eerst chemotherapie en daarna pas deze combinatie.

Behandeling van triple-negatieve uitzaaiingen

Bij triple-negatieve uitzaaiingen is chemotherapie de meest gebruikte behandeling. Steeds meer wetenschappelijke studies tonen aan dat veel vrouwen met triple-negatieve uitzaaiingen ook in aanmerking komen voor immuuntherapie. Uit deze studies blijkt ook dat het effect van immuuntherapie het grootst is als meteen gestart wordt met de therapie zodra de diagnose uitgezaaide borstkanker bekend is.

Andere behandelingen van uitzaaiingen

  • Heel soms worden uitzaaiingen operatief verwijderd. Dat gebeurt alleen als een uitzaaiing veel klachten geeft of meteen gevaar oplevert, bijvoorbeeld bij een dreigende dwarslaesie als gevolg van een uitzaaiing in het skelet.
  • Uitzaaiingen in de botten kunnen pijn veroorzaken en de botten zwakker maken, waardoor er een risico op botbreuk is. Daarom krijgen patiënten bij botuitzaaiingen meestal een bisfosfonaat. Dit medicijn maakt de botten sterker, kan pijn verminderen en botbreuken proberen te voorkomen.
  • Bestraling is een andere manier om pijn te verminderen en botten sterker te maken. Patiënten krijgen dan een paar keer een bestraling.
  • Naast het behandelen van de uitzaaiingen kun je ook zorg krijgen op geestelijk, sociaal en spiritueel gebied door bijvoorbeeld een psycholoog of medisch maatschappelijk werker. Daarnaast kun je ook gebruik maken van complementaire zorg om klachten te verlichten.

Op Kanker.nl lees je meer over de behandeling van uitgezaaide borstkanker.

Deelnemen aan onderzoek

Overweeg je om deel te nemen aan één van de lopende onderzoeken? Op deze pagina vind je een actueel overzicht van wetenschappelijk onderzoek bij uitgezaaide borstkanker. Het overzicht is gemaakt in samenwerking met IKNL en Stichting Kanker.nl.

Wil je eerst meer weten over wetenschappelijk onderzoek? Kijk hier voor meer informatie