Bedrijfsartsconsulent oncologie

Een Bedrijfsarts Consulent Oncologie (BACO) is een bedrijfsarts die gespecialiseerd is in de begeleiding van patiënten met kanker. De BACO is als gespecialiseerde bedrijfsarts op het gebied van de oncologie werkzaam op het snijvlak van eerste en tweede lijn, naast de Klinische Arbeidsgeneeskunde, die veelal alleen in de tweede lijn werkt.

Het blijkt voor veel patiënten erg waardevol te zijn om deze extra ondersteuning te krijgen bij het weer oppakken van hun werk. Patiënten kunnen samen met de consulent kijken naar wat in hun situatie het beste past. Je kunt hierbij denken aan diverse vragen rond kanker en werk, zoals:

  • werken tijdens de behandeling
  • continueren belasting / training tijdens behandeling (gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeksresultaten)
  • terugkeer in het arbeidsproces
  • wetgeving rond ziekte
  • verwijzing voor een interventie

Je kunt naar de consulent worden verwezen via je huisarts, bedrijfsarts of specialist. Het spreekuur is er voor patiënten met en voor patiënten zonder bedrijfsarts. De consulent is er dus ook voor zelfstandig ondernemers, uitzendkrachten en patiënten zonder (vast) werk, onafhankelijk van het wel of niet hebben van een uitkering. Ook patiënten zonder werk en/of uitkering kunnen vragen hebben rondom het opbouwen van belasting / activiteiten in – en buitenshuis.

Waar kun je terecht?

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA) kun je meer lezen over de  Bedrijfsarts Consulent Oncologie (BACO). Je vindt er onder andere een overzicht met bedrijfsartsconsulenten.