B-actief spelregels

Deze BVN spelregels geven aan hoe BVN omgaat met een aantal belangrijke zaken:

 • Alles wat BVN doet is gericht op het realiseren van haar missie en visie 
 • BVN verkoopt geen spullen
 • BVN hanteert een huisstijl. Voor meer informatie neem contact op via b-actief@borstkanker.nl
 • BVN werkt samen met actieve leden en heeft de wijze van samenwerking vastgelegd in het Handboek samen werken met actieve leden en ethische code (Nog in ontwikkeling) 
 • BVN vergoedt onkosten van haar actieve leden op declaratiebasis. BVN betaalt geen vacatiegelden. Inzet gaat op vrijwillige basis voor BVN en op basis van gelijke behandeling wordt dit bedrag gevraagd en geïnd door BVN en besteed aan de inzet BVN actieve leden
 • Overeenkomsten met derden worden altijd aangegaan door BVN, nooit direct door actieve leden
 • BVN heeft vastgelegd hoe zij omgaat met commerciële samenwerkingspartners
 • BVN volgt voor haar handelen de medische richtlijnen zoals opgesteld door de beroepsgroepen
 • BVN ontwikkelt over een aantal onderwerpen haar eigen standpunten, zie beleid standpunten
 • Betaling van sprekers of workshopleiders mag maximaal €25,- bedragen in de vorm van een attentie, als er geen reiskosten worden gevraagd
 • BVN heeft een klachtenregeling, gedragscode en werkt met een vertrouwenspersoon 

B-actief richtlijnen

 • Je bent lid van BVN (of je wordt lid) en persoonlijk betrokken bij borstkanker, dat wil zeggen: je hebt zelf borstkanker (gehad), je bent erfelijk belast of je bent een directe naaste van een borstkankerpatiënt
 • Je initiatief sluit aan bij de doelstellingen van Borstkankervereniging Nederland
 • Je kunt maximaal € 500,- aanvragen, en maximaal twee aanvragen per persoon (gelijksoortige activiteiten in één aanvraag) per ronde
 • Je vult de aanvraag digitaal in. Het formulier vind je hier.
 • Ondersteuning van BVN d.m.v. communicatieplatform op de website (spelregels, veelgestelde vragen, voorbeelden, flyer en poster) en contact via b-actief@borstkanker.nl
 • Eén keer per jaar neem je deel aan een inspirerende BVN dag (minimaal 1 persoon)
 • Je bent als aanvrager aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de activiteit en het budget
 • Je krijgt (indien gewenst) een voorschot van 80%, de resterende 20% ontvang je uiterlijk 4 weken na de activiteit op je eigen bankrekening na inleveren van het eindverslag (met foto ter inspiratie). B-actief ondersteunt geen initiatieven die reeds binnen een straal van 20 km door een ander BVN-lid worden ondernomen
 • Reiskosten van landelijke activiteiten vallen buiten deze regeling en kunnen via reguliere BVN declaratie richtlijnen vergoed worden

Wat valt niet onder B-actief?

 • Projecten georganiseerd door professionals
 • Projecten vanuit landelijke projectgroepen van BVN (deze lopen via het landelijk bureau)

Wat doet BVN?

 • Beoordeling van de aanvraag door B-actief team (bestaande uit medewerker ledencontact, de medewerker financiële administratie en minstens een actieve lid)
 • Digitale vraagbaak via B-actief@borstkanker.nl
 • Financiële ondersteuning uit jaarlijks beschikbaar budget
 • Communicatieplatform: via borstkankeragenda.nl, aanvraagprocedure, veelgestelde vragen, voorbeelden en een flyer en poster
 • Jaarlijks BVN bijeenkomsten ter inspiratie en ondersteuning