B-actief aanvragen

Aanvraagprocedure

De zes stappen van de aanvraag en verantwoording

 1. aanvraag digitaal indienen (formulier onderaan deze pagina)
 2. binnen maand beoordeling aanvraag met reactie van het B-actief team
 3. 80% van toegekende begroting wordt op bank/girorekening  van aanvrager gestort en er wordt een overeenkomst getekend
 4. activiteit vindt plaats binnen vier maanden na aanvraag
 5. verantwoording met afrekening (+ betaalbewijzen) en een foto ter inspiratie uiterlijk binnen vier weken na activiteit digitaal insturen
 6. restant bedrag wordt gestort op rekening van aanvrager (wanneer er een bedrag over is moet dit binnen vier weken na afronding terug gestort worden op rekeningnummer NL54INGB0008148115 t.n.v. Borstkankervereniging Nederland). Je ontvangt een afrondingsformulier retour.

Beoordelingscriteria

 • Draagt bij aan doelstellingen en doelgroepen van BVN
 • Aanvrager is lid BVN
 • Er is sprake van samenwerking tussen andere leden en/of organisaties
 • Geen soortgelijke activiteit in straal 20 km
 • Financiële onderbouwing moet redelijk en kloppend zijn en maximaal € 500,-