Arbo en re-integratie bij borstkanker

Als je langere tijd ziek bent en een baan of uitkering hebt, krijg je te maken met re-integratie. Hoe het herstel tijdens en na de behandeling verloopt, is voor iedereen anders. Veel mensen zijn gelukkig weer snel in staat hun baan op te pakken. Soms is volledig werken mogelijk, soms gedeeltelijk. De één gaat weer aan het gebruikelijke werk, de ander begint met aangepast werk. Voor sommige mensen leidt het hebben van borstkanker echter tot een langduriger traject en zelfs tot blijvende arbeidsongeschiktheid.

Verloop traject ziekmelding, arbo en re-integratie

 

Dag 1 

Je meldt je ziek bij je werkgever. Heb je geen baan maar een uitkering dan meld je je ziek bij het UWV. Het traject van arbo en re-integratie verloopt dan ook via het UWV.

Week 1 

De werkgever geeft de ziekmelding door aan de arbodienst. Let wel: sinds 1 juli 2005 zijn werkgevers niet meer verplicht zich aan te sluiten bij een arbodienst. Ze mogen het arbo- en re-integratietraject zelf uitvoeren. Organisaties zijn wel verplicht dat samen met een bedrijfsarts en deskundige werknemers uit te voeren.

Week 2-6

De arbodienst verzamelt informatie bij jou en je werkgever: schriftelijk, telefonisch, via een huisbezoek en spreekuurbezoek.

Week 6

Uiterlijk in de zesde week na je ziekmelding maakt de arbodienst een Probleemanalyse en Advies. Welke mogelijkheden en beperkingen heb je? Met welke stappen en met welke re-integratieactiviteiten kun je weer – gedeeltelijk - aan het werk? De arbodienst is wettelijk verplicht een brochure van het UWV over je verantwoordelijkheden in het re-integratieproces te geven en toe te lichten.

Tip: houd contact met je collega’s. Dat maakt de terugkeer naar je werk makkelijker. 

Week 8

Je stelt samen met je werkgever een Plan van Aanpak op. Regelmatig evalueren en bijstellen van dat plan gebeurt samen met de arbodienst. De werkgever legt een dossier aan met alle afspraken over jouw re-integratie.

Tip: maak zelf ook je eigen dossier.
 

Week 12

De werkgever of arbodienst geeft jouw ziekmelding binnen dertien weken door aan het UWV. 
 
Week 52 (alleen als je na februari 2004 ziek bent geworden)

Je maakt samen met je werkgever een Eerstejaarsevaluatie.

Week 87–91

Je ontvangt van het UWV aanvraagformulieren voor een WIA-uitkering.

Re-integratietraject aanpassen

Als je borstkanker hebt gehad, kan het re-integratietraject lang duren. Lichamelijke (en geestelijke) reacties op bestralingen en chemokuren verschillen per persoon en per kuur. Het gebeurt daardoor regelmatig dat het re-integratietraject tussentijds bijgesteld wordt. Re-integratie is een gezamenlijke taak van jou en je werkgever. Neem dus zelf ook tijdig actie als je vindt dat het Plan van Aanpak moet worden aangepast.

Onderbroken perioden van ziekte

Het re-integratietraject kan in perioden van behandeling tijdelijk worden onderbroken. Als twee ziekteperioden elkaar binnen vier weken opvolgen, dan tellen ze als één ziektegeval. Ben je langere tijd weer aan het werk en word je opnieuw ziek of nog zieker, dan start het traject opnieuw.

Meer informatie